Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

På minoritetsspråk

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudtjänster på flera språk.

I Stockholm grundades på 1500-talet Finska församlingen och Tyska S:ta Gertruds församling. Församlingsverksamheten på teckenspråk och de nationella minoritetsspråken samiska och finska främjas genom en väl etablerad struktur i Svenska kyrkan.

Mångfalden är en rikedom att ta tillvara i Svenska kyrkan

I enlighet med den evangelisk-lutherska traditionen är det viktigt att Svenska kyrkan i kommunikation och verksamhet frimodigt framträder som den flerspråkiga kyrka den är. En mångfald av språk, kulturer, traditioner och bakgrund är en rikedom att ta tillvara och ge utrymme i kyrkan och i samhället.

Verksamhet på andra språk sker i enlighet med de olika behov och förutsättningar som finns i församlingarna. 

Idag firas i Stockholms stift regelbundet gudstjänst på amhariska, arabiska, engelska, estniska, finska, isländska, lettiska, samiska, svenska, swahili, teckenspråk, tyska och flera andra språk.