Megamässa i Huddinge kyrka vid visitationen 18 februari 2016.
Foto: Magnus Aronson.

Andra språk

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudtjänster på flera språk.

I Stockholm grundades på 1500-talet Finska församlingen och Tyska S:ta Gertruds församling. Församlingsverksamheten på teckenspråk och de nationella minoritetsspråken samiska och finska främjas genom en väl etablerad struktur i Svenska kyrkan.

Mångfalden är en rikedom att ta tillvara i Svenska kyrkan

I enlighet med den evangelisk-lutherska traditionen är det viktigt att Svenska kyrkan i kommunikation och verksamhet frimodigt framträder som den flerspråkiga kyrka den är. En mångfald av språk, kulturer, traditioner och bakgrund är en rikedom att ta tillvara och ge utrymme i kyrkan och i samhället.

I Stockholms stift bedrivs församlingsarbete på bland annat amhariska, arabiska, engelska, finska, lettiska, samiska, swahili, teckenspråk och tyska.

De språkliga grupperna  kan delas in på följande sätt:

Teckenspråkiga

I Stockholms stift bedrivs församlingsverksamhet på teckenspråk i Högalids församling.
Läs mer om teckenspråkigt församlingsarbete

Nationella minoriteterna samer, tornedalingar, sverigefinnar och romer

I Stockhoms stift finns församlingsverksamhet på samiska i Vantörs församling och på finska, dels i Finska församlingen, dels i många av stiftets församlingar. 
Läs mer om sverigefinskt församlingsarbete
Lue lisää ruotsinsuomalaisesta toiminnasta
Läs mer om samiskt församlingsarbete

Grupper med bakgrund i andra lutherska kyrkor eller kyrkor som Svenska kyrkan har ingått en överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan med

I Sverige finns människor som har sin bakgrund i andra lutherska kyrkor eller i kyrkor med vilka Svenska kyrkan ingått överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan.

Nya språkliga grupper

Genom inflyttning av invandrare och asylsökande etableras nya språkliga grupper i församlingarna. Verksamhet på andra språk sker i enlighet med de olika behov och förutsättningar som finns i församlingarna. 

Idag firas i Stockholms stift regelbundet gudstjänst på amhariska, arabiska, engelska, estniska, finska, isländska, lettiska, samiska, svenska, swahili, teckenspråk, tyska och flera andra språk.

Sverigefinsk församlingsverksamhet

Den sverigefinska församlingsverksamheten bedrivs huvudsakligen på finska, men är delvis tvåspråkig. Syftet är att främja kristen tro och församlingsliv hos dem med finsk bakgrund eller anknytning. Svenska kyrkans sverigefinska telefonjour Palveleva puhelin, är öppen varje kväll. Mer info om telefonjouren finns längre ner på sidan.

Ruotsinsuomalaista toimintaa

Ruotsinsuomalainen toiminta on pääosin suomenkielistä, mutta myös osittain kaksikielistä. Tarkoituksena on edistää kristinuskoa ja seurakuntaelämää suomalaisten keskuudessa. Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua suomeksi joka ilta. Lisätietoa sivun alareunassa.

Samisk församlingsverksamhet

Hagsätra kyrka i Vantörs församling har nu fått stiftets uppdrag att inrymma den samiska kyrkliga verksamheten inom sin församling.

Teckenspråkig församlingsverksamhet

En av grunderna i vår lutherska kyrka är att varje människa har rätt att utan omvägar få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk.