Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Flerspråkig kyrka

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudtjänster på flera språk.

I Stockholm grundades på 1500-talet Finska församlingen och Tyska S:ta Gertruds församling. Församlingsverksamheten på teckenspråk och de nationella minoritetsspråken samiska och finska främjas genom en väl etablerad struktur i Svenska kyrkan.

Mångfalden är en rikedom att ta tillvara i Svenska kyrkan

I enlighet med den evangelisk-lutherska traditionen är det viktigt att Svenska kyrkan i kommunikation och verksamhet frimodigt framträder som den flerspråkiga kyrka den är. En mångfald av språk, kulturer, traditioner och bakgrund är en rikedom att ta tillvara och ge utrymme i kyrkan och i samhället.

I Stockholms stift bedrivs församlingsarbete på bland annat amhariska, arabiska, engelska, finska, lettiska, samiska, swahili, teckenspråk och tyska.

De språkliga grupperna  kan delas in på följande sätt:

Teckenspråkiga

I Stockholms stift bedrivs församlingsverksamhet på teckenspråk i Högalids församling.
Läs mer om teckenspråkigt församlingsarbete

Nationella minoriteterna samer, tornedalingar, sverigefinnar och romer

I Stockhoms stift finns församlingsverksamhet på samiska i Vantörs församling och på finska, dels i Finska församlingen, dels i många av stiftets församlingar. 
Läs mer om sverigefinskt församlingsarbete
Läs mer om samiskt församlingsarbete

Grupper med bakgrund i andra lutherska kyrkor eller kyrkor som Svenska kyrkan har ingått en överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan med

I Sverige finns människor som har sin bakgrund i andra lutherska kyrkor eller i kyrkor med vilka Svenska kyrkan ingått överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan.

Nya språkliga grupper

Genom inflyttning av invandrare och asylsökande etableras nya språkliga grupper i församlingarna. Verksamhet på andra språk sker i enlighet med de olika behov och förutsättningar som finns i församlingarna. 

Idag firas i Stockholms stift regelbundet gudstjänst på amhariska, arabiska, engelska, estniska, finska, isländska, lettiska, samiska, svenska, swahili, teckenspråk, tyska och flera andra språk.