Megamässa i Huddinge kyrka vid visitationen 18 februari 2016.
Foto: Magnus Aronson.

Flerspråkig kyrka

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudtjänster på flera språk.

I Stockholm grundades på 1500-talet Finska församlingen och Tyska S:ta Gertruds församling. Församlingsverksamheten på teckenspråk och de nationella minoritetsspråken samiska och finska främjas genom en väl etablerad struktur i Svenska kyrkan.

Mångfalden är en rikedom att ta tillvara i Svenska kyrkan

I enlighet med den evangelisk-lutherska traditionen är det viktigt att Svenska kyrkan i kommunikation och verksamhet frimodigt framträder som den flerspråkiga kyrka den är. En mångfald av språk, kulturer, traditioner och bakgrund är en rikedom att ta tillvara och ge utrymme i kyrkan och i samhället.

I Stockholms stift bedrivs församlingsarbete på bland annat amhariska, arabiska, engelska, finska, lettiska, samiska, swahili, teckenspråk och tyska.

De språkliga grupperna  kan delas in på följande sätt:

Teckenspråkiga

I Stockholms stift bedrivs församlingsverksamhet på teckenspråk i Högalids församling.
Läs mer om teckenspråkigt församlingsarbete

Nationella minoriteterna samer, tornedalingar, sverigefinnar och romer

I Stockhoms stift finns församlingsverksamhet på samiska i Vantörs församling och på finska, dels i Finska församlingen, dels i många av stiftets församlingar. 
Läs mer om sverigefinskt församlingsarbete
Lue lisää ruotsinsuomalaisesta toiminnasta
Läs mer om samiskt församlingsarbete

Grupper med bakgrund i andra lutherska kyrkor eller kyrkor som Svenska kyrkan har ingått en överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan med

I Sverige finns människor som har sin bakgrund i andra lutherska kyrkor eller i kyrkor med vilka Svenska kyrkan ingått överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan.

Nya språkliga grupper

Genom inflyttning av invandrare och asylsökande etableras nya språkliga grupper i församlingarna. Verksamhet på andra språk sker i enlighet med de olika behov och förutsättningar som finns i församlingarna. 

Idag firas i Stockholms stift regelbundet gudstjänst på amhariska, arabiska, engelska, estniska, finska, isländska, lettiska, samiska, svenska, swahili, teckenspråk, tyska och flera andra språk.