Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

På minoritetsspråk

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudtjänster på flera språk.


I Stockholm grundades på 1500-talet Finska församlingen och Tyska S:ta Gertruds församling. Församlingsverksamheten på teckenspråk och de nationella minoritetsspråken samiska och finska främjas genom en väl etablerad struktur i Svenska kyrkan.

Mångfalden av språk, kulturer och traditioner är en rikedom att ta tillvara i Svenska kyrkan

I enlighet med den evangelisk-lutherska traditionen är det viktigt att Svenska kyrkan i kommunikation och verksamhet frimodigt framträder som den flerspråkiga kyrka den är.

Verksamhet på andra språk sker i enlighet med de olika behov och förutsättningar som finns i församlingarna. 

Idag firas i Stockholms stift regelbundet gudstjänst på: teckenspråk | svenska | finska |samiska| tyska | engelska | lettiska | estniska | isländska | arabiska | swahili | amhariska och flera andra språk.