Stöd till förtroendevalda

Stiftet vill vara ett stöd för förtroendevalda under mandatperioden 2022-25. Denna sida uppdateras löpande och här nedan kan du ta del av aktuell information, samt en välkomsthälsning från biskop Andreas.

Mandatperioden 2022 inleds inte med någon storsamling, som våra två tidigare mandatperioder. Istället blir det en storsamling i mitten av mandatperioden. Det är också då styrelser är som mest öppna för utbildning och förändring – när ni hunnit bli varma i kläderna och har tid att agera fram till nästa val!

Biskop Andreas välkomnar dig som förtroendevald

Längst ner på sidan kan du även se en film där biskop Andreas föreläser om Kyrka i nytt landskap.

Så kommer vi att stötta dig som förtroendevald

Alla förtroendevalda i Stockholms stift under mandatperioden 2022-2025 kommer att få ett välkomstpaket i början 2022. Det består av ett välkomstbrev från biskopen och den nyskrivna boken Du är vald, som går igenom 
• Att vara vald
• Styrning och ledning i Svenska kyrkan
• Att styra en värdebaserad organisation
• Att sitta på möten
• Den gemensamma ansvarslinjen
• Organisation
• Konflikter
• Ekonomi och mål  
• Lagar som påverkar Svenska kyrkan

Du får också ta del av en uppdaterad version av Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar, som du även kan ladda ner som en pdf här

Kontinuerlig utbildning i församlingar och pastorat

Liksom under den förra mandatperioden kommer vi att arbeta kontinuerligt med utbildning på plats i pastorat och församlingar, utifrån efterfrågan. Det kan handla om lagen om:

  • Svenska kyrkan och kyrkoordningen.
  • Om arbetsgivaransvaret,
  • Om rekrytering av kyrkoherde.
  • Att få styrelsen att arbeta ännu bättre tillsammans.
  • Om strategi och strategiska dokument såsom församlingsinstruktionen och lokalförsörjningsplanen.
  • Att jobba med konkreta situationer och exempel.

Det finns också möjlighet att fråga efter utbildning hos SKAO eller andra aktörer, till exempel de som vi har ramavtal med. Hör av er till Lena Rönnbäck,  lena.ronnback@svenskakyrkan.se, eller Hanna Nyberg, hanna.nyberg@svenskakyrkan.se, om ni är intresserade! 

Satsning på ordförande och vice ordförande

Inför den nya mandatperioden erbjuds en webbaserad utbildning för ordförande och vice ordförande i kyrkoråd. Utbildningen tar utgångspunkt i rollen och uppdraget som ordförande och består av avsnitten: Kallelse och rollförståelse, Svenska kyrkans sammanhang, Kyrkorådet som styrelse, Gemensamt uppdrag - delat ansvar, Styra/leda - relationen till kyrkoherden, Strategi, beslut och uppföljning, samt Mötesledning.

Varje utbildningsavsnitt inleds med en film där två programledare samtalar med interna och externa experter inom respektive område, med syftet att fånga upp det som ordföranden delar gemensamt. Till utbildningsavsnitten finns fördjupningsdelar och tips för den som vill lära sig mer. Det kan vara böcker, webbsidor, filmer, webbinarier och utbildningar som relaterar till de olika avsnitten.

Utbildningen är öppen för kyrkoherdar i de församlingar/pastorat där kyrkorådsordförande är anmälda till utbildningen.
Här kan du läsa mer om utbildningen och hur du anmäler dig!