Kyrkor i Stockholms stift

I Stockholms stift finns cirka 175 kyrkor som används av Svenska kyrkan. De äldsta byggdes under tidig medeltid, de yngsta under 2000-talet. Genom århundradena vittnar kyrkorna om skiftande ideal i kristenhetens historia.

Biskop Eva Brunne knackar på kyrkporten vid invigningen av Årsta kyrka 21 augusti 2011. Foto: Magnus Aronson
Kyrkorna är invigda som platser för tillbedjan och andakt. Rum för gudstjänst och förkunnelse. Många människor tycker om att gå in i kyrkorummet också vid andra tillfällen. För att sitta i stillhet, tända ett ljus, beundra konstverken och inredningen. Den rofyllda atmosfären gör gott för själen, i ett rum som är öppet för alla.
 
Kyrkobyggnaden är tecken för det heliga och för den kristna tron i vårt samhälle. Församlingarna har många skäl att vårda och värna sina kyrkor. Var och en som är medlem i Svenska kyrkan är med och stöder detta genom sin kyrkoavgift. Den står för tre fjärdedelar av de totala kostnaderna för att hålla Sveriges kyrkor och kapell i skick. Den statliga kyrkoantikvariska ersättningen bidrar med en fjärdedel.

Låt kyrkorna berätta

Här finns beskrivningar i ord och bild av 109 kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som enligt kulturminneslagen är värda extra skydd.

Kyrkoorglar

Stockholm har ett av världens främsta orgelbestånd. Här presenteras några orgelkyrkor, som kan erbjuda särskilt fina instrument och/eller regelbundet återkommande orgelkonserter.