Foto: Magnus Aronson

Kontakt biskop Andreas

Andreas Holmberg är biskop i Stockholms stift.

KONTAKTUPPGIFTER BISKOP ANDREAS HOLMBERG

För kontakt eller tidsbokning:
Johanna Lidén, biskopens sekreterare, tel 08-508 940 31
johanna.liden@svenskakyrkan.se

För pressärenden:
Pär Sandberg, pressekreterare, tel 070-594 18 28
par.sandberg@svenskakyrkan.se 

För övergripande församlingsfrågor, prostmötet, visitationer samt teologisk fortbildning och fördjupning:
Boel Hössjer Sundman, stiftsprost, biskopens adjunkt, tel 08-508 940 23
boel.hossjersundman@svenskakyrkan.se

 

Stockholms stift Pressrum
Facebook Biskop Andreas

Övriga kontaktuppgifter Stockholms stift