Ko-effekten sprider sig i Kahama, Tanzania

Suzana och Jackson Mashimba har tack vare Sustainable Livelihood Empowerment Program, ko-kalvprojektet, haft råd att låta två av sina barn studera vidare på universitetet.

Vi kan inte stå länge under solen i den torra hettan som håller den lilla gruvstaden i sitt grepp, utan måste röra oss in i skuggan av ett mangoträd. Det finns ingen fukt i luften, bara damm. Det är förvisso torrperiod, men det är exceptionellt torrt och det slår hårt mot småbönderna som redan lever på marginalen.

Men Suzana Mashimba klagar inte. Tvärtom berättar hon med glädje i rösten om kon och den utbildning familjen fått och inkomsten som kon har genererat tack vare mjölken.
– Nu har jag råd att köpa ved, istället för att behöva gå långt i den heta solen för att hugga den själv. Min livskvalitet har helt klart förbättrats på senare år tack vare kon .

Hennes make Jackson lyser upp som en sol när han berättar att de haft råd att låta två av sina barn studera vidare på universitetet. Familjen utstrålar en uppskattning till varandra och de visar och värdesätter varje liten förbättring av det gemensamma huset.

Ko-kalvprogram för minskad fattigdom och trygg inkomst

Jackson och Suzana Mashimba bor i utkanten av den lilla staden Kahama i nordvästra Tanzania. De är en av de många familjer som är med i det så kallade ko-kalv-programmet som den Lutherska kyrkan driver. Ett projekt med målsättning att minska fattigdomen, trygga inkomsten och förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och män i landet.

Programmets så kallade ko-effekt består i att låta den första kalven kon föder gå vidare till en annan familj som verkligen behöver den. Det kan låta enkelt och som att det bara händer, hokus pokus! Men det gör det inte. Att sköta ett djur och odla dess föda, dag ut och dag in är inte lätt, speciellt inte när värmen torkat ut marken så att inget mer än mangoträden når något vatten. Allt annat är snustorrt. Men med hängivenhet och stöd så går det!

Handledare och experter med som stöd

Som stöd till småbönderna finns veterinär Pendo Kivuyo. Hon är anställd via den Lutherska kyrkan för att finnas där som är en del av ko-kalv-programmet eller Sustainable Livelihood Empowerment Program (SLEP) som det egentligen heter.

Jackson Mashimba berättar att när det är dags för kon att befruktas, om den har något problem eller om de behöver hjälp att välja grödor och odla foder kontaktar de Pendo, han har hennes nummer i sin lilla mobiltelefon.

Pendo Kivuyo är anställd av SLEP som teknisk handledare och expert för bönderna. Hon är veterinär och specialist inom djurfoder och konstgjord insemination. I Kahama samarbetar man med staten för att gå över till artificiell insemination och underlätta för bönderna.

En annan viktig person är Mama Mwaikenda som hon kallas. Hon har varit med och utformat SLEP-programmet i allt från att skriva ansökningar till att hälsa på bönderna regelbundet för att lyssna och se vad de har för behov. Hon understryker att kyrkan arbetar med alla som behöver dem och inte förfördelar någon utifrån deras tro.

I ett muslimskt hem hamnar diskussionerna om kor i skymundan för familjen har nämligen investerat sina pengar från mjölken i hönor, massor av höns!

Gott samarbete med lokala myndigheter

Att projektet fungerat så bra i Kahama, ett av de 33 jordbrukssamhällen SLEP når, och kunnat utvecklas beror också på de nära samarbetet kyrkan haft med de lokala myndigheterna, menar myndigheternas representanter och Patricia Mwaikenda.
Kommunen upplåter exempelvis ett kontor åt Pendo där hon förvarar alla redskap och den stora behållaren som möjliggör den artificiella inseminationen. Mwaikenda berättar också att de senaste åren har genuskomponenten inom projektet blivit ännu starkare och genomsyrar alla aktiviteter.

Ett område där man specifikt jobbar tillsammans med kommunen, är kvinnors och ungdomars rättigheter till mark, egendom och resurser. Staden Kahama ligger i Lutherska kyrkans stift i sydöstra delen of Lake Victoria-stiftet och Happyness Yoram som är generalsekreterare (GS) för stiftet är den enda kvinnliga anställda generalsekreteraren bland kyrkans alla 26 stift i Tanzania.

– Det är perfekt att göra uppföljningen och ha mötena på helgen, det är så fullt upp i veckorna, berättar hon när hon kör oss mellan de olika familjerna vi besöker.
Hon hinner också berätta om både utmaningar och glädjeämnen när vi skumpar fram på de gropiga vägarna. Till vännerna i Sverige skickar hon med en hälsning där hon ber oss alla att omsluta Tanzania i våra böner – och snälla be för att regnet
ska komma!

ARBETET JUST NU

Act Svenska kyrkan stöder SLEP, ko-kalv-programmet, i en ny projektperiod som började i år och sträcker sig till 2023. SLEP finns i sex av kyrkans stift: Dodoma, South East of Lake Victoria, Southern, South Western, North Central and
South Central.

Under perioden ska 19 243 rättighetsbärare nås, där en majoritet är kvinnor. I Moshi och Njombe samarbetar man med lokala mejerier för att kunna sälja förädlad mjölk.

En del av projektet är inriktat på att skapa hållbara samhällen och anpassningar till klimatförändringar som en del av klimaträttvisa. Från början av 2010-talet har 1700000 träd planterats. Träden ger skugga åt foderplanteringarna och har många andra positiva effekter på det lokala klimatet som bland annat förbättrad jordkvalité.

Inom projektet finns Village Community Banking- grupper (VICOBA) som är spargrupper där bönderna går ihop och lånar ut pengar till varandra så att man kan göra större investeringar. Dessa spargrupper är också en plattform där kvinnor kan öka sin ekonomiska självständighet vilket är en viktig del inom genusrättvisa.

100 energisnåla kaminer för 100 hushåll kommer att byggas för att minska vedinsamlingen, vilket ofta görs av kvinnor.


Kerstin Bergeå
Representant för Act Svenska kyrkan i Tanzania