Ignatianskt inspirerad andlighet

En rörelse som syftar till fördjupning och breddning av andligt liv i bön, tystnad och andlig vägledning - att söka Gud i allt.

Kontakt ignatianska nätverket

ANMÄL DITT INTRESSE

Eva Sjödén
eva.sjoden@svenskakyrkan.se 


PROGRAMVERKSAMHETEN

Kontaktperson:
Ulf Lindgren ulf.lindgren@svenskakyrkan.se 


UTBILDNINGAR

Kontaktperson: Cecilia Wadstein
cecilia.wadstein@svenskakyrkan.se