Ignatianskt inspirerad andlighet

En rörelse som syftar till fördjupning och breddning av andligt liv i bön, tystnad och andlig vägledning - att söka Gud i allt.

Be som du kan, inte som du inte kan

Det finns lika många sätt att be som det finns människor. Det viktigaste är att du hittar ditt sätt. Här finns några förslag som ofta användas i ignatiansk andlighet. Kanske känner du igen något som passar dig, eller upptäcker något som inspirerar och öppnar för hjärtats samtal med Gud på ett nytt sätt.

Varje sätt att be beskrivs på ett enkelt sätt som inbjuder till egen bön. Reflektion över bönen uppmuntrar till andlig växt och mognad genom att reflektera över vad du erfarit under bönen.

Detta är förstås inte någon fullständig förteckning över bön i ignatiansk andlighet. Det finns mycket litteratur i ämnet, i foldrarna finns en del boktips. 

I församlingen

Du kan använda materialet för andlig vägledning i en grupp i församlingen. Räkna med 1-1,5 timme för ett sätt att be: 30 minuter introduktion till sättet att be, 30 minuter bön och eventuellt 30 minuter delande i lyssnargrupp. I en lyssnargrupp delar var och en i tur och ordning det hen vill, eller säger ”pass”. De övriga lyssnar, utan att kommentera. Som ledare bedömer du om det är lämpligt för gruppen att avsluta med att dela i lyssnargrupp eller inte.

Materialet kan skrivas ut och användas vid ignatianska endagsretreater, enskild andlig vägledning, på bokbord, i kyrkan med mera. Du kan också hänvisa den som är intresserad till den här sidan.

Bön med inlevelse online

Tycker du om att be genom att lyssna till en bibeltext som någon leder dig igenom så att du får leva dig in i berättelsen?  
Introduktion  
Andliga övningar att be med online när det passar dig  

Be när du är på väg 

Pray as you go är en daglig meditation med bibeltext, musik och frågor för egen reflektion på drygt 10 minuter som du kan lyssna till när du är på väg.  Det är en engelskspråkig webbsida och app med ytterligare material för bön och reflektion. Produceras av Jesuits in Britain.  

En paus när du har 3 minuter 

3 minute retreat” är en daglig meditation med musik, bild och bibeltext. Det är en engelskspråkig webbsida och app. Produceras av Loyola Press, Sacred Space.

Retreater

Personligt vägledda ignatianska retreater på Marielund  
Årligen erbjuds en 6-dagars retreat i januari och en 4-dagars retreat i augusti i Stockholms stifts regi. Det är retreater i tystnad med mycket tid för egen bön och reflektion samt dagligt möte med en följeslagare. Du kan be i stillhet, under promenader och i kreativt skapande. Varje dag firas mässa och erbjuds gemensam bön i tystnad. Omgivningarna inbjuder till utevistelse och kanske bad på sommaren. 

Kontakt: Lena Burman Holmgren, 08-508 940 61lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se 


Ekumeniska retreater i de nordiska länderna  
Ignatianska personligt vägledda retreater erbjuds på olika platser under hela året genom den ekumeniska föreningen Kompass.  

St Beuno’s Jesuit Spirituality Centre  
St Beuno’s ligger i norra Wales och erbjuder olika ignatianska retreater både på plats och online.  
 
Manresa Jesuit Centre of Spirituality 
Manresa är ett retreatcenter nära havet i utkanten av Dublin. De erbjuder också personligt vägledda retreater på andra platser på Irland och online. En digital variant är retreat @home där deltagaren får tillgång till ett material och lägger upp sina egna retreatdagar.   

Andlig vägledning 

Många församlingar i Stockholms stift erbjuder enskild andlig vägledning, endagsretreat eller olika grupper grundade i ignatiansk vägledningstradition. Det presenteras på församlingarnas hemsidor. Sök församling här.   

Enskild andlig vägledning samt möjligheten att göra Ignatius av Loyolas Andliga övningar i sin helhet på retreat eller i vardagen förmedlas genom den ekumeniska föreningen Kompass.

En person i skjorta sitter i skogen.

Välkommen till det ignatianska nätverket i Stockholms stift!

Genom att anmäla dig till nätverket får du information om endagsretreater, föredrag och andra arrangemang med anknytning till ignatianskt inspirerad andlighet som anordnas i församlingar inom Stockholms stift och på andra platser.

Kontakt ignatianska nätverket

ANMÄL DITT INTRESSE

Anders Nyström 
anders.nystrom2@svenskakyrkan.se