Ignatianskt inspirerad andlighet

En rörelse som syftar till fördjupning och breddning av andligt liv i bön, tystnad och andlig vägledning - att söka Gud i allt.

Be som du kan, inte som du inte kan

Det finns lika många sätt att be som det finns människor. Det viktigaste är att du hittar ditt sätt. Här finns några förslag som ofta användas i ignatiansk andlighet. Kanske känner du igen något som passar dig, eller upptäcker något som inspirerar och öppnar för hjärtats samtal med Gud på ett nytt sätt.

Varje sätt att be beskrivs på ett enkelt sätt som inbjuder till egen bön. Reflektion över bönen uppmuntrar till andlig växt och mognad genom att reflektera över vad du erfarit under bönen.

Detta är förstås inte någon fullständig förteckning över bön i ignatiansk andlighet. Det finns mycket litteratur i ämnet, i foldrarna finns en del boktips. 

I församlingen

Du kan använda materialet för andlig vägledning i en grupp i församlingen. Räkna med 1-1,5 timme för ett sätt att be: 30 minuter introduktion till sättet att be, 30 minuter bön och eventuellt 30 minuter delande i lyssnargrupp. I en lyssnargrupp delar var och en i tur och ordning det hen vill, eller säger ”pass”. De övriga lyssnar, utan att kommentera. Som ledare bedömer du om det är lämpligt för gruppen att avsluta med att dela i lyssnargrupp eller inte.

Materialet kan skrivas ut och användas vid ignatianska endagsretreater, enskild andlig vägledning, på bokbord, i kyrkan med mera. Du kan också hänvisa den som är intresserad till den här sidan.

För mer information kontakta Eva Sjödén, eva.sjoden@svenskakyrkan.se.

En person i skjorta sitter i skogen.

Välkommen till det ignatianska nätverket i Stockholms stift!

Genom att anmäla dig till nätverket får du information om endagsretreater, föredrag och andra arrangemang med anknytning till ignatianskt inspirerad andlighet som anordnas i församlingar inom Stockholms stift.

Kontakt ignatianska nätverket

ANMÄL DITT INTRESSE

Eva Sjödén
eva.sjoden@svenskakyrkan.se