Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mångfald och inkludering

Svenska kyrkans mångfaldsarbete syftar ytterst till inkludering. Att var och en ska känna sig hemma i kyrka och församling. Samtidigt finns behov för grupper i minoritet att utveckla former för igenkänning, stöd och gemenskap. Svenska kyrkan bedriver därför verksamhet inom mångfaldsområdet.

I bibelns evangelier, berättelserna om Jesus liv och gärningar, framtonar starkt budskapet om alla människors lika värde och Guds allomfattande kärlek.

I gudstjänsten och nattvardens gemenskap är vi alla jämlika och en kristen grundsyn är att alla har ett lika värde inför Gud. Därför vill vi verka för att återupprätta allas människors okränkbara värde.

Denna människosyn utgör grunden för all verksamhet i Svenska kyrkan. Även i mångfaldsarbetet, som ytterst syftar till inkludering. Att alla människor oavsett bakgrund, livsstil och egenskaper utifrån sina förutsättningar och behov ska känna sig hemma i kyrkan och församlingen.

Samtidigt är det så att olika grupper också behöver finna och utveckla sin egen speciella gemenskap. Många grupper i samhället har behandlats och behandlas fortfarande på ett ovärdigt sätt av majoritetssamhället. Då kan det finnas behov av att tillsammans utveckla former för igenkänning, stöd, gemenskap och upprättelse. Detta vill Svenska kyrkan stödja och därför bedrivs verksamhet för språkliga minoriteter och HBTQ-personer samt arbete för ökad tillgänglighet och integration i stift och församlingar.

På de här sidorna finner du information om den mångfaldsverksamhet som finns inom Stockholms stift.