Foto: Magnus Aronson

Lär känna Stockholms kyrkogårdar

Kyrkogårdar är en viktig och värdefull del av det kyrkliga kulturarvet. Här finns beskrivningar av de kyrkogårdar, begravningsplatser och kyrkotomter som är skyddade enligt kulturminneslagen.