Meny

Lär känna Stockholms kyrkogårdar

Kyrkogårdar är en viktig och värdefull del av det kyrkliga kulturarvet. Här finns beskrivningar av de kyrkogårdar, begravningsplatser och kyrkotomter som är skyddade enligt kulturminneslagen.