Kapitalförvaltningsutskott

Utskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen gällande stiftets förvaltade kapital, stiftelsernas förvaltade kapital samt övriga frågor gällande stiftelsernas förvaltning av principiell karaktär.

Ordinarie ledamöter

Olov Lindquist (FiSK), ordförande

Björn Falkeblad (BA), vice ordförande

Ann-Charlotte Persson Tjäder (S)

Carl-Johan Karlsson (S)

Jan-Hugo Nilén (POSK)

 

Ersättare

Cecilia Önfelt (C)

Björn Karlsson (BA)

Kari Vikslätt (S)

Lennart Ängeby (S)

Lars Olov Landin (POSK)