Kapitalförvaltningsutskott

Utskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen gällande stiftets förvaltade kapital, stiftelsernas förvaltade kapital samt övriga frågor gällande stiftelsernas förvaltning av principiell karaktär.

Ordinarie ledamöter

Olov Lindquist (FiSK), ordförande

Björn Falkeblad (BA), vice ordförande

Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)

Lars Rande (S)

Toivo Sjörén (POSK)

 

Ersättare

Eva Wedberg (S)

Carita Stenbacka Tenezakis (ViSK)

Stephan Gullberg (MiSKDG)

Roland Johansson (POSK)

Viktor Norén (BA)