En person höjer en ordförandeklubba.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter, som utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktiges sammansättning

Sammanträden 2022

Måndag 30 maj kl 17.00
i S.t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2 A, Stockholm.

Ärenden enligt särskild föredragningslista.

Olle Burell, ordförande

Måndag 14 november