Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter, som utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktiges sammansättning

Sammanträden 2021

Måndag 31 maj 2020 kl 17.00

Måndag 8 november kl 17.00

Handlingar till sammanträde 9 september 2020