Meny

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter. De utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktiges sammansättning

Sammanträden 2020

Måndag 1 juni 2020 kl 17.00
på Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm.
Ärenden enligt särskild föredragningslista.

Måndag 9 november 2020 kl 17.00
på Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm.
Ärenden enligt särskild föredragningslista.