En person höjer en ordförandeklubba.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter, som utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktiges sammansättning

Sammanträden 2023

Måndag 13 november kl 17.00 
i bankettsalen i Odd Fellowshuset, Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm.

Ärenden enligt särskild föredragningslista.

Olle Burell, ordförande

2024

Måndag 3 juni

Måndag 11 november