Kyrkomötet 2018, 2:a sessionen.
Beslut
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter, som utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktiges sammansättning

Sammanträden 2021

Måndag 31 maj 2020 kl 17.00

På grund av den pågående Corona-pandemin kommer sammanträdet att hållas digitalt.

Sammanträdet kan följas via webbsändning eller genom att närvara i lokal på Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ledamöter och ersättare bör dock delta i sammanträdet digitalt.

Ärenden enligt särskild föredragningslista.

Mer information och webbsändning via denna sida.

Cissi Billgren Askwall, ordförande

 

Måndag 8 november kl 17.00