En person höjer en ordförandeklubba.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter, som utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktiges sammansättning

Kommande Sammanträden 2021

NYVALDA STIFTSFULLMÄKTIGE I STOCKHOLMS STIFT

Måndag 6 december kl 17.00

i Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm.

Ärenden enligt särskild föredragningslista.

Roland Johansson, ålderspresident