Meny

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter. De utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsfullmäktiges sammansättning

Sammanträden 2020

Måndag 1 juni 2020 kl 17.00
Ärenden enligt särskild föredragningslista.

På grund av den pågående pandemin hålls sammanträdet digitalt.

Kyrkostyrelsen har utfärdat riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för organ inom Svenska kyrkan. Dessa riktlinjer innebär avsteg från kravet på fysisk närvaro vid sammanträden eftersom Kyrkostyrelsen anser att samhällets aktuella behov av att begränsa smittspridning är överordnat kyrkoordningens krav på fysisk närvaro vid beslutsfattande.

Stiftsfullmäktiges presidium har i dialog med stiftskansliet enats om att genomföra sammanträdet digitalt. Ett digitalt sammanträde förutsätter att ledamöter har tillgång till internetuppkoppling samt dator, telefon eller annan utrustning som möjliggör deltagande.

Mer information kommer i god tid före sammanträdet angående vilket digitalt mötesverktyg som kommer användas, inklusive tydliga anvisningar om hur man deltar och hur mötet kommer att genomföras.

Vi behöver få kännedom om det är någon ledamot som har svårt att delta digitalt. Kansliet kommer då att försöka hjälpa till att skapa goda individuella förutsättningar för beslutsfattande.

Sammanträdet kan följas via webbsändning på denna sida eller genom att närvara i lokal på Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm, allt enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ledamöter och ersättare bör dock delta i sammanträdet digitalt.

Kallelse och handlingar utsänds under vecka 21.

Anmälan om eventuellt förhinder för ledamöter och ersättare, liksom om svårigheter att delta digitalt görs till Christina Stål, gärna via e-post christina.stal@svenskakyrkan.se  alt telefon 08-508 940 66.

För att säkerställa att en majoritet kan delta i sammanträdet ber vi om anmälan om förhinder/svårigheter senast den 18 maj 2020.

Välkomna!

Måndag 9 november 2020 kl 17.00
på Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm.
Ärenden enligt särskild föredragningslista.