Det händer i församlingen

Välkommen till Stockholms stifts församlingar, som erbjuder ett rikt utbud av gudstjänster, konserter och mycket mer.

Gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag i Stockholms stifts församlingar och de flesta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Musik

Välkommen till gudstjänster, körsång och konserter i Stockholms stifts kyrkor.

Gör ditt eget kalendarium

Vill du delta i en gudstjänst, besöka ett musik- eller kulturevenemang, en öppen förskola, ett språkcafé eller delta i en pilgrimsvandring? Här får du en samlad bild av allt som händer och kan skapa ditt eget kalendarium.

Fler vägar till andlighet och tro

Gudstjänstlivets gemenskap och bönen är central i den kristna kyrkan. Vid sidan av den finns flera andliga nätverk kring dans, meditation, retreater och pilgrimsvandring.

Hitta din församling

Här finns länkar till församlingarnas webbplatser. Du kan också söka efter din egen församling.

Megamässa i Huddinge kyrka vid visitationen 18 februari 2016.

Andra språk

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudtjänster på flera språk.

Mångfald och inkludering

Svenska kyrkans mångfaldsarbete syftar ytterst till inkludering. Att var och en ska känna sig hemma i kyrka och församling. Samtidigt finns behov för grupper i minoritet att utveckla former för igenkänning, stöd och gemenskap. Svenska kyrkan bedriver därför verksamhet inom mångfaldsområdet.

Stöd i sorgen

Att sörja en nära vän eller anhörig efter ett dödsfall är en smärtsam upplevelse. Svenska kyrkan erbjuder hjälp och stöd med samtal eller sorgestödsgrupper.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på alla sjukhus i Stockholmsområdet och har där ansvar för den andliga vården.