Om heliga danser

Danserna bygger på de enkla steg som dansats genom årtusenden, steg och rörelser som spontant uppstått bland människor och därför är lätta att lära sig. Tillsammans med musiken ger danserna vila och livskraft.

Heliga danser introducerades i Svenska kyrkan för drygt 20 år sedan och har växt fram i mötet med kristen mystik. Dansformen är en del av en internationell rörelse som uppstod på 70-talet för att återta cirkeldansen som andligt uttryck. Den kallas också ibland cirkeldans och dansas på många olika håll i Sverige.

Danser med enkla steg

Danserna bygger på de enkla steg som dansats genom årtusenden, steg och rörelser som spontant uppstått bland människor och därför är lätta att lära sig. Tillsammans med musiken ger danserna vila och livskraft. De öppnar för möjligheten att känna tillit och närvaro och lockar som annan dans fram vår glädje. Musiken vi dansar till spänner över allt från Taizé, medeltida hymner, världsmusik, till jazz och klassisk musik och kommer från många olika delar av världen. 

Cirkeln - en form för gemenskap

Vi dansar i form av en cirkel, som varken har början eller slut och som är en bild för gemenskap. Vi dansar hand i hand och rör oss runt cirkelns gemensamma mittpunkt. Samtidigt söker var och en sitt eget centrum, sin egen mening, det vill säga det som ytterst angår henne eller honom.    

Livets träd berättar om Kristus

Livets träd, med sina rötter djupt ner i jorden och grenar som sträcker sig upp mot himlen, är en uråldrig symbol. Inom Heliga danser återkommer ”livsträdet” i många av danserna och refererar framförallt till det symboliska centrum som finns i cirkelns mitt. Livets träd, i dansens form, berättar även om Kristusmytens mönster av lidande, död och återuppståndelse/nytt liv.