Foto: Linda Mickelsson

Bön

När man säger bön kan det man menar vara mycket olika. Bön kan vara att söka källan varifrån livet kommer. En slags bön är att koncentrera sig på kroppsställning och andning, samtidigt som man säger bestämda ord. En annan slags bön är att lyssna till vinden när man går i skogen.

Att lägga en fin duk på köksbordet inför helgen, tända ljus, och tacka för livet, är en bön som gör skillnad i veckans rytm.  Att tacka varje gång man får dela mat med mänskligheten, och det är ju varje måltid, är en viktig bön. Den stillar begäret. Jorden har resurser så det räcker för allas behov, men inte för allas begär.

Många ber ständigt

Att ständigt be är att koncentrera sig på sin andning. En vanlig form av ständig bön är att tänka Jesus på inandningen och Kristus på utandningen. Den bönen märks inte på utsidan. Men den gör att det blir på annat sätt i världen.

Bön hör ihop med kroppen

Andningen, hållningen, tankarna, stämbanden, känseln och smaken, samverkar när vi ber. I vissa delar av världen sjunger lantarbetarna sina böner när de arbetar på fälten. I andra traditioner är bönen att finna tomhet och öppning i sitt inre.

Många barn tycker om att sjunga och be när de dansar

Egentligen är det barnen som kan det här med bön. Ett litet barn kan både simma, sjunga och be. Deras relation till Gud är öppen och oförstörd. Ett spädbarns skrik är den mest aktiva bönen som finns. 

De som annars aldrig ber

En annan form av bön kan vara skakningen när det viktigaste som fanns inte finns mer. Den bönen har många upplevt som annars aldrig ber.

En del människor ber när de verkligen behöver det

Många ber ständigt. Andra ber med sina kroppar så att det märks. Gud hör varje bön.  

Mikael Mogren

VÄLKOMMEN TILL BÖNEWEBBEN DÄR MAN KAN TÄNDA LJUS OCH SKRIVA EN BÖN