Foto: Adela Costello

Naturreservat

Gullringskärret

I Haninge kommun på Prästlönefastigheten Solberga 1:1 finns det 56 hektar stora naturreservatet Gullringskärret strax söder om Jordbro pendeltågstation.

I den sydöstra delen finns gammal tall- och granskog och i den sumpiga delen växer al och björk. Genom reservatet rinner Gullringsån i meanderslingor. I området trivs ormbunkar, bland annat den meterhöga strutbräken. 

Mer information om Gullringskärret hos länsstyrelsen
Mer information om Gullringskärret

Jordbrogravfältet

I norr gränsar naturreservatet till Jordbrogravfältet, Mälardalens största gravfält från äldre järnåldern. Här finns 650 synliga gravar av olika form och utseende.

Mer om Jordbrogravfältet