Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Naturreservat

Gullringskärret

I Haninge kommun på Prästlönefastigheten Solberga 1:1 finns det 56 hektar stora naturreservatet Gullringskärret strax söder om Jordbro pendeltågstation.

I den sydöstra delen finns gammal tall- och granskog och i den mellersta sumpiga delen växer al och björk. Genom reservatet rinner Gullringsån i meanderslingor. I området trivs ormbunkar till exempel den meterhöga strutbräken. 

Mer information om Gullringskärret hos Länsstyrelsen
Mer information om Gullringskärret

Jordbrogravfältet

I norr gränsar naturreservatet till Jordbrogravfältet, nordens största gravfält från äldre järnålder. Här finns över 800 synliga gravar av olika form och utseende.

Mer om Jordbrogravfältet på Stockholms länsmuseum
Mer om Jordbrogravfältet