Naturreservat

Gullringskärret

I Haninge kommun på Prästlönefastigheten Solberga 1:1 finns det 56 hektar stora naturreservatet Gullringskärret strax söder om Jordbro pendeltågstation.

I den sydöstra delen finns gammal tall- och granskog och i den mellersta sumpiga delen växer al och björk. Genom reservatet rinner Gullringsån i meanderslingor. I området trivs ormbunkar till exempel den meterhöga strutbräken. 

Mer information om Gullringskärret hos Länsstyrelsen
Mer information om Gullringskärret

Jordbrogravfältet

I norr gränsar naturreservatet till Jordbrogravfältet, nordens största gravfält från äldre järnålder. Här finns över 800 synliga gravar av olika form och utseende.

Mer om Jordbrogravfältet på Stockholms länsmuseum
Mer om Jordbrogravfältet