Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Uttalande från biskop Eva Brunne angående resor i Svenska kyrkan

Uttalande från biskop Eva Brunne angående resor i Svenska kyrkan

 De resor som inte tydligt kan motiveras utifrån syfte och internationellt utbyte är inte acceptabla. Vi kan ha aldrig så goda syften, men det är medlemmarna som i slutänden avgör.

Resor som inte sker enligt Skatteverkets regler är också oacceptabla.

Som biskop kommer jag aldrig kunna försvara eller försöka förklara det som skett omotiverat eller utanför regelverket.

Det är självklart att vi reser. Vi är del av den världsvida kyrkan och vi är en internationell organisation med behov av att mötas ansikte mot ansikte. Vi har behov av utbyte med våra vänner över hela världen.

Som stiftsorganisation kan vi erbjuda stiftskansliets och andra församlingars kunskaper och resurser för att få till stånd en policy i varje församling kring miljö, resande, representation och alkohol.

Regelverk och policyer gör att vi ständigt tvingas tänka igenom syfte, omfattning och kostnader för all verksamhet.

Det är nu min förhoppning att denna fråga diskuteras vidare i ledningsgrupper, kyrkoråd och kyrkofullmäktige.