Foto: Magnus aronson

Uttalande från biskop Eva Brunne angående resor i Svenska kyrkan

Uttalande från biskop Eva Brunne angående resor i Svenska kyrkan

 De resor som inte tydligt kan motiveras utifrån syfte och internationellt utbyte är inte acceptabla. Vi kan ha aldrig så goda syften, men det är medlemmarna som i slutänden avgör.

Resor som inte sker enligt Skatteverkets regler är också oacceptabla.

Som biskop kommer jag aldrig kunna försvara eller försöka förklara det som skett omotiverat eller utanför regelverket.

Det är självklart att vi reser. Vi är del av den världsvida kyrkan och vi är en internationell organisation med behov av att mötas ansikte mot ansikte. Vi har behov av utbyte med våra vänner över hela världen.

Som stiftsorganisation kan vi erbjuda stiftskansliets och andra församlingars kunskaper och resurser för att få till stånd en policy i varje församling kring miljö, resande, representation och alkohol.

Regelverk och policyer gör att vi ständigt tvingas tänka igenom syfte, omfattning och kostnader för all verksamhet.

Det är nu min förhoppning att denna fråga diskuteras vidare i ledningsgrupper, kyrkoråd och kyrkofullmäktige.