Foto: Linda Maria Tompson

Internationellt arbete i Stockholms stift

Svenska kyrkan är en del av världens största gemenskap, den världsvida kyrkan som finns nästan överallt. Var med och stärk de internationella frågorna i din hemförsamling.Tillsammans bär vi ett arbete som gör skillnad i världen, varje dag.

Fasteaktionen 2022 gav rekordresultat!

Fasteaktionen 2022 är avslutad. Tillsammans samlade vi in 61,6 miljoner kronor till Act Svenska kyrkan, vilket är ett nytt rekord! Stockholms stift samlade in mest av alla stift 8 561 548 kronor.

Sommarkampanj lyfter vikten av bistånd

Sommarkampanjen 2022 fokuserar på vikten av bistånd och gåvor i en orolig tid.  Krig, pandemi och klimatförändringar drabbar människor i hela världen. Från 15 maj fram till riksdagsvalet i september kommer Act Svenska kyrkan att lyfta behovet av bistånd och fortsatta gåvor i årets sommarkampanj.

Barn med albinism behöver skyddas

Linnéa Román är engagerad i arbetet för att skydda barn med albinism, som är utsatta för diskriminering och våld i Tanzania på grund av sitt utseende.

Se film från samtalet - klicka på länken i artikeln

Samtal i munkens skugga 3 april: Vad händer nu i Myanmar?

I över ett år har folket i Myanmar gjort motstånd mot militärens kuppförsök. Varje dag blir situationen allt svårare, men befolkningen vägrar att ge upp. Med kriget i Ukraina är medialjuset släckt kring Myanmar. Vad innebär det för konflikten i Myanmar?

Ko-effekten sprider sig i Kahama, Tanzania

Suzana och Jackson Mashimba har tack vare Sustainable Livelihood Empowerment Program, ko-kalvprojektet, haft råd att låta två av sina barn studera vidare på universitetet.

Hoppfulla möten gav mening när Elin arbetade som följeslagare

Tre månaders fältarbete som följeslagare i Betlehem är över för Elin Dellås. I februari reser hon tillbaka till Sverige, för att berätta om sina erfarenheter och om vad det innebär att vara följeslagare och närvara för fred.

Volontär- och utbytesprogram

Det händer något när människor med samma engagemang går samman. Man får energi, man upptäcker andras förmåga, man känner sig mindre ensam, man får mer gjort och det man gör blir bättre.

Skärholmens församling var först med internationell grupp

Mötet med ett barn som levde på en soptipp i Addis Abeba blev starten för ett vänförsamlingsutbyte och för den internationella gruppen i Skärholmens församling.

Församlingarnas internationella arbete

Act Svenska kyrkan arbetar med långsiktig utveckling, katastrofhjälp och påverkansarbete tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen.

Så kan du engagera dig

I Stockholms stift finns flera möjligheter att engagera sig i de internationella frågorna. Här är några exempel.

Vänstiftet i norra Tanzania

Den 23 september 2019 tecknades ett nytt vänstiftsavtal med Norra stiftet i Tanzania. Avtalet är en fortsättning och fördjupning till det avtal som tecknades 2016. Till det nya avtalet finns även en plan med konkreta aktiviteter som successivt kommer att utvecklas.

Boka inspirerande föreläsare

Kunskap är till för att delas. Här finns kontaktuppgifter till personer i Stockholmsregionen som föreläser om olika delar av Act Svenska kyrkan och arbetet i den världsvida kyrkan.

Act Svenska kyrkan på nationell nivå

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld? Ge en gåva, engagera dig och läs vad vi gör inom Svenska kyrkan. / Du lämnar nu Stockholms stifts webbplats.

Svenska kyrkans internationella råd

Stockholms stifts biskop Eva Brunne är ledamot av Svenska kyrkans internationella råd. Rådet fattar bland annat beslut om riktlinjer för det internationella arbetet. / Du lämnar nu Stockholms stifts webbplats.