Kyrkostyrelsen och internationella rådet

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta beslutande organ när inte kyrkomötet är samlat. Kyrkostyrelsen utser det internationella rådet som samordnar och utvecklar Act Svenska kyrkan.

Kyrkostyrelsen beslutar om övergripande frågor

Kyrkostyrelsen utser ett nationellt råd för internationella frågor.Till rådet delegerar kyrkostyrelsen uppgiften att samordna, planera och utveckla Svenska kyrkans och dess församlingars arbete, engagemang och finansiering för Act Svenska kyrkan. Större frågor, till exempel policyfrågor, hanteras direkt av kyrkostyrelsen.

En gruppbild inomhus på Kyrkostyrelsen 2022–2025.
Kyrkostyrelsen 2022-2025 Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkostyrelsens internationella råd

Rådet består av 16 personer (8 ordinarie och 8 ersättare) varav 4 företrädare väljs under den årliga Mötesplatsen för internationellt engagerade i Svenska kyrkan.

Ledamöterna har full beslutsrätt och är på det sättet ett unikt exempel på hur idealiteten tar plats i formella organ. Rådet fattar bland annat beslut om riktlinjer för det internationella arbetet. Det handlar om att säkerställa kvalitet. Bland annat finns riktlinjer för utfasning och riktlinjer för utvärdering, informationsdelning och klagomålshantering.

Gruppbild utomhus på internationella rådet
Fr vänster: Signe Wolf, Linda Larsson, Madelaine Erlandsson, Anders Åkerlund, Anki Erdmann, Åsa Ingårda, Kerstin Pihl, Lars Risberg, Celina Falk, Åke Bonnier, Mona Eriksson, Lisa Tegby, Agneta Brendt, Lars G Linder, Jan Olov Sundström och Erik Lysén Foto: Magnus Aronson /Ikon

RÅDETS MEDLEMMAR 2018-2021

Ordinarie ledamöter

Åke Bonnier, biskop
Lars G Linder, ordförande
Jan-Olov Sundström, vice ordförande
Anki Erdmann
Lisa Tegby
Anders Åkerlund
Linda Larsson
Kerstin Pihl

Ersättare

Karin Johannesson, biskop
Agneta Brendt
Lars Risberg
Celina Falk
Åsa Ingårda
Madeleine Erlandsson
Mona Eriksson
Signe Wolf

Veronica Pålsson, adjungerad för Svenska Kyrkans Unga