Foto: Alex & Martin

Stöd i sorgen

Att sörja en nära vän eller anhörig efter ett dödsfall är en smärtsam upplevelse. Svenska kyrkan erbjuder hjälp och stöd med samtal eller sorgestödsgrupper.

Sorg går inte att medicinera bort. Man behöver gå igenom den.

Svenska kyrkans medarbetare möter många människor i sorg och församlingarna erbjuder olika slags stöd. Vissa personer behöver stöd i det mest akuta skedet, andra hör av sig många år efter sin förlust för att få bearbeta det de varit med om.

Den som är i behov av enskilda stödsamtal har möjlighet att träffa en diakon eller präst inom kyrkans själavård. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du väljer om du vill prata om Gud och be under samtalet eller inte. Kontakta din församling för att få mer information och för att boka en tid. Diakoner och präster har tystnadsplikt.

Sorgestödsgrupper finns och är öppna för alla

Många församlingar erbjuder också sorgestödsgrupper där en mindre grupp människor, cirka 5-8 personer, samlas tillsammans med gruppledare för att samtala och dela sina tankar och känslor med varandra. Ibland används musik eller olika sorters skapande i gruppen. Det man pratar om i gruppen stannar där och för många har deltagande i en sorgegrupp blivit en viktig del av sorgeprocessen, just för att man fått träffa andra i en liknande situation.

Mest förekommande är grupper för äldre som förlorat sin livspartner, men det finns också många andra sorters grupper; för barn och unga som förlorat föräldrar eller syskon, för föräldrar som förlorat barn eller för personer som förlorat någon nära genom självmord.

Hitta en passande grupp

Det är bra om det har gått minst sex månader sedan dödsfallet innan man börjar i en sorgestödsgrupp, behöver du stöd innan dess går det bra att kontakta din församling för enskilda samtal. Alla församlingar kan inte erbjuda alla former av stöd, men kontakta gärna församlingen där du bor så kan de berätta om de erbjuder grupper. Det går också bra att delta i en sorgestödsgrupp i någon annan församling.

Både enskilda samtal och sorgestödsgrupper är kostnadsfria – de finansieras av den kyrkoavgift som Svenska kyrkans medlemmar betalar. Alla är välkomna oberoende av livsåskådning.

Om du vill delta i en sorgestödsgrupp är du varmt välkommen att församlingen där du bor. Om de inte har en grupp som passar dig kan de ta reda på var det finns en grupp du kan delta i.  

Kontaktuppgifter till församlingarna i Stockholms stift

Om sorg

När sorgen drabbar kan ge en känsla av overklighet. Det som tidigare gav balans och harmoni finns inte kvar.

Ett barn sitter i en gunga med händerna för ansiktet.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

Du är inte ensam i sorgen

I kyrkan finns plats för din sorg. Ibland kan det handla om att tända ett ljus och sitta en stund i stillhet. Många gånger kan det kännas värdefullt att dela sorgen med någon som lyssnar och förstår. Det kan vara i en sorgegrupp eller i ett enskilt samtal med en präst eller diakon. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare.