Foto: Gustaf Hellsing

Migration

Att människor väljer att flytta till ett annat land kan ha många orsaker. Det kan handla om kärlek, studier och bättre arbetsmarknad. Det kan också handla om krig, fattigdom, miljökatastrofer och brist på mänskliga rättigheter.

Sverige är ända sedan 1999 det land i Europa som har högst andel invånare födda utomlands

Att den största andelen flyktingar som invandrar söker sig till Stockholm påverkar arbetet i många församlingar och skapar ett stort engagemang kring migrations- och flyktingfrågor. Mycket av arbetet sker tillsammans med andra kyrkor eller organisationer och ofta genom Sveriges kristna råd, SKR.

Barn på flykt leker och pysslar.

Det görs för flyktingar och så kan du engagera dig

Flera församlingar i Stockholms stift är på olika sätt engagerade i mottagandet av flyktingar. Här ges en bild av vad som görs och på vilket sätt du själv kan bidra och hjälpa till.

Tio tips till dig som vill hjälpa en medmänniska

Så här kan du hjälpa till både i det stora och det lilla. Tips till dig som vill hjälpa en medmänniska som har flytt.

Stöd för utsatta EU-medborgare

Svenska kyrkan ser alla människor som lika mycket värda stödjer människor i akut nöd i Stockholm och på plats i respektive hemländer.

Vinternatt och sommarnatt erbjuder permanent och tillfälligt boende för hemlösa

Församlingen är på plats och gästerna erbjuds en sovplats, en varm dusch, samt kvällsmat och frukost.