Foto: Gustaf Hellsing

Migration

Att människor väljer att flytta till ett annat land kan ha många orsaker. Det kan handla om kärlek, studier och bättre arbetsmarknad. Det kan också handla om krig, fattigdom, miljökatastrofer och brist på mänskliga rättigheter.

Sverige är ända sedan 1999 det land i Europa som har högst andel invånare födda utomlands

Att den största andelen flyktingar som invandrar söker sig till Stockholm påverkar arbetet i många församlingar och skapar ett stort engagemang kring migrations- och flyktingfrågor. Mycket av arbetet sker tillsammans med andra kyrkor eller organisationer och ofta genom Sveriges kristna råd, SKR.