Foto: Ove Westerberg

Gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorum starkt begränsade

Under rådande läge har många gudstjänster Stockholms stifts församlingar ställts om till digital form. andakter, dop, konfirmationer och vigslar kan genomföras med högst 8 personer närvarande och när det gäller begravningar är gränsen satt till 20 personer.

KYRKAN STÄLLER OM

Flera församlingar erbjuder webbsända andakter, gudstjänster och konserter.

Kyrkguiden leder dig rätt

Hand håller i mobiltelefon med appen på skärmen, framför Uppsala domkyrka.
Foto: Per Hård af Segerstad

Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också planera in gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är gratis.