Foto: Josefin Casteryd

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna kyrkornas gemensamma arbete inom vården. En kostnadsfri resurs för patienter, närstående och personal. De anställda har tystnadsplikt och för inte journaler. De missionerar inte, men kan förmedla kontakt till företrädare för andra religioner, livsåskådningar och kristna församlingar.

Frågor om mening och sammanhang när någon är sjuk

Människans kropp och själ är fantastiska. Vi är också sårbara. Lugnet och oron, skrattet och gråten finns nära varandra. När man själv eller någon man står nära blir sjuk, kommer ofta frågorna om mening och sammanhang. Det kan bli viktigt att få tala med någon om sitt liv, sina tankar och känslor. 

Hjärtats berg- och dalbana

Emric föddes med hjärtfel och opererades elva dagar gammal. Han kämpade för livet den första tiden. Sjukhusprästen Mona Lindberg bad för Emric inför den stora hjärtoperationen och arrangerade snabbt en vigsel av föräldrarna Stina och Tomas.

När livet vänder i dörröppningen

Det var en katastrof när Agnes dog bara en timme gammal. Och det är ett mirakel att hennes tvillingsyster Adine är så frisk och glad idag. Veronica och Lasse fick barn i 23:e graviditetsveckan. Under de kaotiska veckorna var sjukhusprästen Mona Lindberg ett stort stöd.

Själens vård i vården

I tio år har Maritta och Carl Wahren varit trogna sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus. Det var när Maritta fick en stroke och vårdades i fem månader på sjukhuset som det startade. Den intima stämningen och kärleksbudskapet i det lilla andaktsrummet drar. Det är som renhållning av själen.

Svenska kyrkans stöd vid avancerad sjukvård hemma

Stockholms stift har en ny servicefunktion för kontakt med diakon eller präst till inskrivna i ASIH, deras närstående och personal.

Etiska överväganden

Som patient eller närstående ställs du ibland inför situationer där du behöver fatta viktiga beslut. Situationerna kan väcka många känslor och utmana för dig viktiga tankar och värderingar om vad som är rätt.

Sjukhuskyrkans anställda kan vara ett stöd i den här processen. De hjälper gärna till med att resonera kring vilka värden och mål som är viktiga för dig och hur dessa kan finnas med i överväganden inför ett aktuellt beslut.

Sjukhuskyrkan på webben

Sjukhuskyrkan finns på alla sjukhus i Stockholmsområdet och ansvarar för den andliga vården. 
Danderyds sjukhus
KS - Huddinge
KS - Solna
S:t Görans sjukhus
Södersjukhuset

Sjukhuskyrkan i närområdet

Medarbetare i sjukhuskyrkan är knutna även till närsjukhus, äldreboenden, sjukhem, på ASIH-verksamhet och andra mindre vårdinrättningar.
Den lokala församlingen har kontaktuppgifter.

 

Etiska överväganden

Som patient eller närstående ställs du ibland inför situationer där du behöver fatta viktiga beslut.
Sjukhuskyrkans anställda kan vara ett stöd i den här processen

  • Jukka Laari

    Svenska kyrkan Stockholms stift

    Samordnare jourpräster i Stockholms stift

    Mer om Jukka Laari

    Samordnare sjukhuskyrkan i Stockholms stift