Foto: Josefin Casteryd

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna kyrkornas gemensamma arbete inom vården. En kostnadsfri resurs för patienter, närstående och personal. De anställda har tystnadsplikt och för inte journaler. De missionerar inte, men kan förmedla kontakt till företrädare för andra religioner, livsåskådningar och kristna församlingar.

Frågor om mening och sammanhang när någon är sjuk

Människans kropp och själ är fantastiska. Vi är också sårbara. Lugnet och oron, skrattet och gråten finns nära varandra. När man själv eller någon man står nära blir sjuk, kommer ofta frågorna om mening och sammanhang. Det kan bli viktigt att få tala med någon om sitt liv, sina tankar och känslor. 

Sjukhuskyrkan på webben

Sjukhuskyrkan finns på alla sjukhus i Stockholmsområdet och ansvarar för den andliga vården. 
Danderyds sjukhus
KS - Huddinge
KS - Solna
S:t Görans sjukhus
Södersjukhuset

Sjukhuskyrkan i närområdet

Medarbetare i sjukhuskyrkan är knutna även till närsjukhus, äldreboenden, sjukhem, på ASIH-verksamhet och andra mindre vårdinrättningar.
Den lokala församlingen har kontaktuppgifter.

 

Etiska överväganden

Som patient eller närstående ställs du ibland inför situationer där du behöver fatta viktiga beslut.
Sjukhuskyrkans anställda kan vara ett stöd i den här processen