Foto: Magnus Aronson

Musik

I Stockholms stift har kyrkomusiken en central plats. Högklassig musik framförs i gudstjänster och konserter i stiftets kyrkor.

Musik och Konserter i kyrkorna

Kyrkomusiken i Stockholms stift håller erkänt hög klass. Det ges många fina konserter i kyrkorna, för det mesta helt gratis! Nedan ser ni en del av det som sker i kyrkorna.

Konserter
Musik

Musikverksamhet i Stockholms stift

Sammanlagt sjunger eller spelar 11 000 människor i Stockholms stifts församlingars musikverksamhet. I körer och orkestrar.
Vill du också vara med?
Kontakta din församling

Kyrkorglar i Stockholm

Kyrkornas orglar är ofta förnämliga instrument och Stockholm har ett internationellt rykte som orgelstad.
Läs mer om stiftets orglar 

Sjung i kyrkan

Stockholms stifts kyrkosångsförbund samlar körsångare, kyrkomusiker och volontärer från hela stiftet och verkar för att stödja kyrkans körer, vilket vi gör med festivaler, kurser med mera. 

Stockholms stifts kyrkosångsförbund

 

Orgelspelarkurser

Inspirationsdagar och sommarkurs för blivande kantorer. Stockholms stift anordnar en orgelspelarkurs för blivande kantorer i samarbete med Marie Cederschiölds högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Efterlysning: Unga som vill skriva egna sånger och psalmer!

Vi söker unga personer som själva skriver text och/eller musik. Vi letar efter unga i åldern 15 till 30 år som vill skriva allsånger – alltså framtidens psalmförfattare och tonsättare!

Kyrkguiden leder dig rätt

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas kyrkans position på en karta.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också planera in gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är gratis.