Foto: Magnus Aronson/Ikon

Tyska/Deutsch

Die Deutsche St. Gertruds Gemeinde in Stockholm ist eine evangelisch lutherische Kirchengemeinde mit deutschsprachigen Gottesdiensten, Veranstaltungen und Amtshandlungen.

Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm erbjuder kristen gemenskap och ett andligt hem för personer som permanent eller tillfälligt lever i Stockholms stift och har sina rötter i det tyska språket och den tyska kulturen.

Läs mer om församlingen och om gudstjänster, musik och andra evenemang på
www.svenskakyrkan.se/deutschegemeinde

Deutsche St. Gertruds Gemeinde
Die Deutsche St. Gertruds Gemeinde in Stockholm ist eine evangelisch lutherische Kirchengemeinde mit deutschsprachigen Gottesdiensten, Veranstaltungen und Amtshandlungen. Der Gemeinde können sich Personen anschliessen, die im Großraum Stockholm gemeldet sind und einen deutsch-sprachigen Hintergrund haben. Die St. Gertruds Gemeinde gehört der Schwedischen Kirche an.
www.svenskakyrkan.se/deutschegemeinde

Filmen ovan gjordes till församlingens 450-årsjubileum 2023. Man kan välja mellan engelsk och tysk textning genom att trycka p ådet lille kugghjulet längst ner i bild.