Egendomsutskott

Egendomsutskottet bereder och fattar beslut i vissa ärenden som rör förvaltning av kapital, jord och skog samt miljövård.

Ordinarie ledamöter

Gunilla Blom (C), ordförande

Inger Olsson Blomberg (BA), vice ordförande

Joel Stade (S)

Håkan Jörnehed (ViSK)

Ylva Larsson (MiSKDG)

Dan Lannerö (POSK)

Olof Bergendal (POSK)

 

Ersättare

Gunilla Fredlund (S)

Raimond Molander (S)

Inger Edvardsson (S)

Lennart Berneklint (ÖKA)

Jan-Hugo Nilén (POSK)

Malin Gunnesson (KR)

Kerstin Tufvesson (BA)