Egendomsutskott

Egendomsutskottet bereder och fattar beslut i vissa ärenden som rör förvaltning av kapital, jord och skog samt miljövård.

Ordinarie ledamöter

Gunilla Blom (C), ordförande

Inger Olsson Blomberg (BA), vice ordförande

Barbro Bergstedt (S)

Jan Forsell (S)

Lars Jakobsson (POSK)

 

Ersättare

Göran Aspegren (FiSK)

Lars Svärd (BA)

Maria Hassan (S)

Jonny Tedenfors (S)

Dan Lannerö (POSK)