Foto: Magnus Aronsson

Vinternatt och sommarnatt erbjuder permanent och tillfälligt boende för hemlösa

Ny Gemenskap samordnar projektet, koordinerar lokaler och informationsspridning de nätter projektet är aktivt och ansvarar för iordningsställande av lokaler, platsansvarig personal samt volontärer.

Projekt Vinternatt/Sommarnatt är ett samarbetete mellan Stockholms stad, Ny Gemenskap, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Convictus, innefattar flera delprojekt:

Vinternatt 1, 1 januari–31 december

Två permanenta härbärgen med 50 platser vardera, varav det ena drivs av Stadsmissionen och det andra av Frälsningsarmén. Härbärgena hållet öppet årets alla dagar.

Ny Gemenskap ansvarar för registrering och platsfördelning till de båda härbärgena.

Vinternatt 2, 1 november- 31 mars

Lokala, tillfälliga härbärgen där olika kyrkor och organisationer under vintern (1 november–31 mars) tillhandahåller 8–20 sovplatser, 1–2 nätter per vecka. Deltagande församlingar är bland andra New Life Church, Västermalms församling Kungsholmen och Östermalms Kristna Råd.

Ny Gemenskap ansvarar för registrering och platsfördelning, platsansvarig personal, volontärer och mat samt i vissa fall iordningställande av lokaler.

Akutboende, 1 januari-31 december

Tillhandahållande av tillfälligt (1-2 nätter) boende för hemlösa i särskilt utsatta situationer, exempelvis vid avhysning av personer från tältplatser och andra icke-permanenta bosättningar.

Ny Gemenskap tillhandahåller och samordnar dessa platser, i samarbete med olika kyrkor.

Extra kalla nätter (EKN), 1 november-31 mars

Akut tillhandahållande av övernattningsplats inomhus under vintermånaderna de nätter då SMHI:s väderprognos indikerar en temperatur på -7°C eller kallare, alternativt klass 2-varning (starka vindar eller intensiv nederbörd). Enligt ett rullande schema öppnar olika församlingar upp sina lokaler för att erbjuda en varm plats under dessa extra kalla nätter. Antalet platser har under de 5 år projektet pågått varierat mellan 40–180 per natt och deltagande församlingar denna vinter är Immanuelkyrkan, Norrmalmskyrkan, S:t Matteus kyrka, Västermalms församling och S:t Peterskyrkan.

Ny Gemenskap samordnar projektet, koordinerar lokaler och informationsspridning de nätter projektet är aktivt och ansvarar för iordningsställande av lokaler, platsansvarig personal samt volontärer.

Projekt Vinternatt/Sommarnatt och dess olika delar kan komma att påverkas av den pågående covid-19-pandemin och behöva genomföra förändringar i förhållande till aktuella myndighetsrekommendationer och lokala beslut av deltagande aktörer. Detta kan exempelvis leda till färre bäddar på härbärgen, stängda lokaler eller ändrade rutiner.

VIKTIG INFORMATION

Målgrupp EU-medborgare eller personer från tredjeländer med uppehållsrätt/ -tillstånd i EU, dock inte i Sverige!

Inskrivning för härbärge Korskyrkan, Birger Jarlsgatan 66, måndag-fredag kl. 10.00-11.30.

Nödvändiga dokument Pass, nationellt ID-kort, uppehållstillstånd

Ansvarig projektledare hos Ny Gemenskap är Isa Anton
isa.anton@nygemenskap.org