Stöd till församlingar

Stiftsorganisationen ger stöd till församlingarnas verksamheter i om en mängd olika områden. Information detta stöd publiceras främst på Svenska kyrkans intranät "Kornet". Men på sidorna här nedan har vi samlat ämnen med information som vänder sig bredare målgrupper till exempel ideella medarbetare, organisationer, företag och andra samarbetspartner.

Kulturarvsarbete

Filmen Det kyrkliga kulturarvet, som du kan se här nedan, lyfter fram kyrkorna och deras betydelse för Sveriges utveckling mot ett demokratiskt samhälle. Filmen är också ett sätt att ge tillbaks något till alla som är medlemmar och som bidrar till den kyrkoantikvariska ersättningen så att kyrkor och kapell kan vårdas även i framtiden. Längre ner på sidan kan du läsa om stiftets kulturarvsstrategi och de ekonomiska stöd församlingar kan ansöka om.

Hållbar utveckling

Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av. Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas. Till stor del beror det på att världens befolkning – främst i de rikaste delarna av den – använder resurser på ett ohållbart sätt.

Fastighetsförvaltning

Stiftskansliet ger stöd till församlingar/pastorat inom bland annat fastighetsförvaltning, lokalförsörjningsplaner, vård- hållbarhetsfrågor. Vi följer upp och utövar tillsyn inom ramen för god fastighets- och kulturarvsförvaltning.

Ett litet barn håller två vuxna i handen på promenaden.

Barnkonsekvensanalys

Vad innebär det att göra barnets röst hörd? 2012 tog Kyrkomötet ett modigt beslut. Då bestämde man att det ska göras en barnkonsekvensanalys inför alla strategiska och långsiktiga beslut som tas på alla nivåer inom Svenska kyrkan.

Migration

Att människor väljer att flytta till ett annat land kan ha många orsaker. Det kan handla om kärlek, studier och bättre arbetsmarknad. Det kan också handla om krig, fattigdom, miljökatastrofer och brist på mänskliga rättigheter.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen med bilagor är ett övergripande styrdokument för de kommande fyra åren som ligger till grund för församlingen/pastoratets verksamhetsplanering, budget, uppföljning och prioriteringsarbete.

Sju församlingar i Stockholms stift har medverkat i projekt om att vara kyrka online