Kollekt

Vid söndagens huvudgudstjänst och i samband med helgdagar tas en av de tre typerna rikskollekt, stiftskollekt eller församlingskollekt upp i alla församlingar.

Rikskollekt
Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Stiftskollekt
Stiftskollekt tas i stiftets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är domkapitlet som beslutar om när stiftskollekter ska tas upp och för vilka ändamål. 

Församlingskollekt
De helg- och söndagar då varken riks- eller stiftskollekt tas ut beslutar respektive församling till vilka ändamål församlingskollekt tas upp.

KOLLEKTER 2022

Med länkar till respektive kollektvädjan för riks- och stiftskollekter som kan läsas när kollekten tas upp under gudstjänsten. 

Ladda ner nedanstående lista med samtliga kollekter 2022 som en pdf


December
4 december 2 söndagen i advent - Församlingskollekt
11 december 3 söndagen i advent - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
18 december 4 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
25 december Juldagen - Församlingskollekt
26 december Annandag jul - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan

KOLLEKTER 2023

Här finns cirkuläret för kollekter 2023 att ladda ner

Januari
1 januari Nyårsdagen - Församlingskollekt
6 januari Trettondedag jul - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
8 januari 1 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt
15 januari 2 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt
22 januari 3 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt Svenska Bibelsällskapet
29 januari 4 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt Svenska Kyrkans Unga

Februari
5 februari Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag) - Stiftskollekt Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
12 februari Sexagesima - Församlingskollekt
19 februari Fastlagssöndagen - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
22 februari Askonsdagen - Frivillig
26 februari 1 söndagen i fastan - Stiftskollekt Kyrkans SOS

Mars
5 mars 2 söndagen i fastan - Församlingskollekt
12 mars 3 söndagen i fastan - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
19 mars Midfastosöndagen - Församlingskollekt
26 mars Jungru Marie bebådelsedag - Rikskollekt Svenska kyrkans unga 1/2, Sveriges Kyrkosångsförbund 1/2

April
2 april Palmsöndagen - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
6 april Skärtorsdagen - Församlingskollekt
9 april Påskdagen - Stiftskollekt Angaza Women Center
10 april Annandag påsk - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
16 april 2 söndagen i påsktiden - Stiftskollekt Föreningen Ny Gemenskap
23 april 3 söndagen i påsktiden - Rikskollekt EFS
30 april 4 söndagen i påsktiden - Församlingskollekt

Maj
7 maj 5 söndagen i påsktiden - Rikskollekt Sveriges kristna råd
14 maj Bönsöndagen - Kyrkans familjerådgivning Stockholm
18 maj Kristi himmelsfärds dag - Rikskollekt Svenska Kyrkans Unga 1/2, SALT, barn och unga i EFS 1/2
21 maj Söndagen efter pingst - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
28 maj Pingstdagen - Stiftskollekt Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
29 maj Annandag pingst - Frivillig

Juni
4 juni Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen) - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
11 juni 1 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
18 juni 2 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
24 juni Midsommardagen - Församlingskollekt
25 juni Den helige Johanes Döparens dag - Stiftskollekt Stockholms stifts Kyrkosångsförbund 1/2, Samarbetsrådet för judar och kristna 1/2

Juli
2 juli 4 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
9 juli Apostladagen - Församlingskollekt
16 juli 6 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt S:t Lukas i Stockholm
23 juli Kristi förklarings dag - Rikskollekt Svenska kyrkan i utlandet
30 juli 8 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt

Augusti
6 augusti 9 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
13 augusti 10 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
20 augusti 11 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt Hela Människan
27 augusti 12 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

September
3 september 13 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt Diakoniinstitutionerna
10 september 14 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)
17 september 15 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
24 september 16 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt

Oktober
1 oktober Den helige Mikaels dag - Rikskollekt Svenska kyrkan i utlandet
8 oktober Tacksägelsedagen - Rikskollekt Sveriges Kyrkosångsförbund
15 oktober 19 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
22 oktober 20 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt Asylrättscentrum
29 oktober 21 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt Den öppna dörren 1/2, Credo 1/2

November
4 november Alla helgons dag - Rikskollekt Svenska kyrkan i utlandet
5 november Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag) - Församlingskollekt
12 november 23 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
19 november Söndagen före domsöndagen - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
26 november Domsöndagen - Församlingskollekt

December
3 december 1 söndagen i advent - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
10 december 2 söndagen i advent - Rikskollekt Svenska Kyrkans Unga
17 december 3 söndagen i advent - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
24 december 4 söndagen i advent Julafton - Församlingskollekt
25 december Juldagen - Församlingskollekt
26 december Annan dag jul (Den helige Stefanos dag) - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
31 december Söndagen efter jul - Församlingskollekt