Kollekt

I samband med helgdagar och söndagens huvudgudstjänst tas kollekt upp i landets alla församlingar och det finns tre typer av kollekter, Rikskollekt, Stiftskollekt och Församlingskollekt.

Rikskollekt
Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Stiftskollekt
Stiftskollekt tas i stiftets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är domkapitlet som beslutar om när stiftskollekter ska tas upp och för vilka ändamål. 

Församlingskollekt
De helg- och söndagar då varken riks- eller stiftskollekt tas ut beslutar respektive församling till vilka ändamål församlingskollekt tas upp.

KOLLEKTER 2022

Med länkar till respektive kollektvädjan för riks- och stiftskollekter som kan läsas när kollekten tas upp under gudstjänsten. 

Ladda ner nedanstående lista med samtliga kollekter 2022 som en pdf

Januari
1 januari Nyårsdagen - Församlingskollekt
2 januari Söndagen efter nyår - Församlingskollekt
6 januari Trettondedag jul - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
9 januari 1 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt
16 januari 2 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt
23 januari 3 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt till Svenska Bibelsällskapet
30 januari 4 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
Februari
6 februari Kyndelsmässodagen - Stiftskollekt till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
13 februari Septuagesima - Församlingskollekt
20 februari Sexagesima - Församlingskollekt
27 februari Fastlagssöndagen - Rikskollekt Act Svenska kyrkan
Mars
2 mars Askonsdagen - Församlingskollekt
6 mars 1 söndagen i fastan - Stiftskollekt Kyrkans SOS
13 mars 2 söndagen i fastan - Församlingskollekt
20 mars 3 söndagen i fastan - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
27 mars Jungfru Marie bebådelsedag - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga ½ OCH Sveriges Kyrkosångsförbund ½
April
3 april 5 söndagen i fastan - Församlingskollekt
10 april Palmsöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
14 april Skärtorsdag - Församlingskollekt
15 april Långfredagen - Församlingskollekt
17 april Påskdagen - Stiftskollekt till Angaza Women Center
18 april Annandag påsk - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
24 april 2 söndagen i påsktiden - Stiftskollekt till Föreningen Ny Gemenskap
Maj
1 maj 3 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS
8 maj 4 söndagen i påsktiden - Församlingskollekt
15 maj 5 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till Sveriges kristna råd
22 maj Bönsöndagen - Stiftskollekt till Kyrkans familjerådgivning Stockholm
26 maj Kristi himmelsfärds dag - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga ½ OCH SALT, barn och unga i EFS ½
29 maj Söndagen före pingst - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
Juni
5 juni Pingstdagen - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
6 juni Annandag pingst - Församlingskollekt 
12 juni Heliga Trefaldighets dag - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
19 juni 1 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
25 juni Midsommardagen - Församlingskollekt
26 juni Den helige Johannes Döparens dag - Stiftskollekt till Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½ OCH Hjärtats kapell ½
Juli
3 juli 3 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
10 juli 4 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
17 juli Apostladagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
24 juli 6 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till Den öppna dörren ½ OCH Samarbetsrådet för judar och kristna ½
31 juli Kristi förklarings dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet
Augusti
7 augusti 8 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
14 augusti 9 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
21 augusti 10 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt Hela Människan
28 augusti 11 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
September
4 september 12 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
11 september 13 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till  Diakoniinstitutionerna
18 september 14 söndagen efter trefaldighet - Ekumenisk rikskollekt
25 september 15 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
Oktober
2 oktober Den helige Mikaels dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet
9 oktober Tacksägelsedagen - Rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund
16 oktober 18 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt
23 oktober 19 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Asylrättscentrum
30 oktober 20 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till S:t Lukas i Stockholm
November
5 november Alla helgons dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet
6 november Söndagen efter alla helgons dag - Församlingskollekt
13 november Söndagen före Domssöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
20 november Domssöndagen - Församlingskollekt
27 november 1 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
December
4 december 2 söndagen i advent - Församlingskollekt
11 december 3 söndagen i advent - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
18 december 4 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
25 december Juldagen - Församlingskollekt
26 december Annandag jul - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan