Kollekt

Vid söndagens huvudgudstjänst och i samband med helgdagar tas en av de tre typerna rikskollekt, stiftskollekt eller församlingskollekt upp i alla församlingar.

Rikskollekt
Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Stiftskollekt
Stiftskollekt tas i stiftets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är domkapitlet som beslutar om när stiftskollekter ska tas upp och för vilka ändamål. 

Församlingskollekt
De helg- och söndagar då varken riks- eller stiftskollekt tas ut beslutar respektive församling till vilka ändamål församlingskollekt tas upp.

KOLLEKTER 2024

Här finns cirkuläret för kollekter 2024 att ladda ner som pdf

Januari
1 januari Nyårsdagen − Församlingskollekt 
6 januari Trettondedag jul − Rikskollekt Act Svenska kyrkan (slut julkampanj) 
7 januari Första söndagen efter trettondedagen − Församlingskollekt
14 januari Andra söndagen efter trettondedagen – Rikskollekt Svenska Kyrkans Unga 
21 januari Tredje söndagen efter trettondedagen − Rikskollekt Svenska Bibelsällskapet 
28 januari Septuagesima − Församlingskollekt

Februari
4 februari Kyndelsmässodagen (jungfru Marie kyrkogångsdag) – Stiftskollekt Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
11 februari Fastlagssöndagen − Rikskollekt Act Svenska kyrkan (start fastekampanj) 
14 februari Askonsdagen − Församlingskollekt
18 februari Första söndagen i fastan – Stiftskollekt Kyrkans SOS ½ och Stockholms stifts Kyrkosångsförbund
25 februari Andra söndagen i fastan − Församlingskollekt

Mars
3 mars Tredje söndagen i fastan − Rikskollekt Act Svenska kyrkan 
10 mars Midfastosöndagen − Församlingskollekt
17 mars Jungfru Marie bebådelsedag − Rikskollekt Svenska Kyrkans Unga ½ Sveriges Kyrkosångsförbund ½ 
24 mars Palmsöndagen − Rikskollekt Act Svenska kyrkan (slut fastekampanj) 
28 mars Skärtorsdagen − Församlingskollekt
29 mars Långfredagen − Församlingskollekt
31 mars Påskdagen – Stiftskollekt Angaza Women Center

April
1 april Annandag påsk − Rikskollekt Act Svenska kyrkan 
7 april Andra söndagen i påsktiden – Stiftskollekt Föreningen Ny Gemenskap
14 april Tredje söndagen i påsktiden − Rikskollekt Sveriges kristna råd  
21 april Fjärde söndagen i påsktiden − Församlingskollekt
28 april Femte söndagen i påsktiden − Rikskollekt EFS

Maj
5 maj Bönsöndagen – Stiftskollekt Kyrkans familjerådgivning Stockholm
9 maj Kristi himmelsfärdsdag − Rikskollekt Svenska Kyrkans Unga ½ SALT, barn och unga i EFS ½ 
12 maj Söndagen före pingst − Församlingskollekt
19 maj Pingstdagen – Stiftskollekt Svenska Kyrkans Unga i Stockholm
20 maj Annandag pingst − Församlingskollekt
26 maj Heliga trefaldighetsdag (missionsdagen) − Rikskollekt Act Svenska kyrkan

Juni
2 juni Första söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt
9 juni Andra söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt
16 juni Tredje söndagen efter trefaldighet − Rikskollekt Act Svenska kyrkan 
22 juni Midsommardagen − Församlingskollekt
23 juni Den helige Johannes döparens dag – Stiftskollekt Den Öppna Dörren ½, Credo ½
30 juni Apostladagen − Rikskollekt Act Svenska kyrkan

Juli
7 juli Sjätte söndagen efter trefaldighet – Stiftskollekt S:t Lukas i Stockholm
14 juli Kristi förklaringsdag − Rikskollekt Svenska kyrkan i utlandet 
21 juli Åttonde söndag efter trefaldighet − Församlingskollekt
28 juli Nionde söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt

Augusti
4 augusti Tionde söndagen efter trefaldighet − Rikskollekt Act Svenska kyrkan 
11 augusti Elfte söndagen efter trefaldighet − Rikskollekt Hela Människan 
18 augusti Tolfte söndagen efter trefaldighet – Stiftskollekt Svenska Kyrkans Unga i Stockholm
25 augusti Trettonde söndagen efter trefaldighet − Rikskollekt Diakoniinstitutionerna

September
1 september Fjortonde söndagen efter trefaldighet − Rikskollekt Ekumenisk kollekt (Kyrkornas världsråd) 
8 september Femtonde söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt
15 september Sextonde söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt
22 september Sjuttonde söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt
29 september Den helige Mikaels dag − Rikskollekt Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod) 

Oktober
6 oktober Nittonde söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt
13 oktober Tacksägelsedagen − Rikskollekt Sveriges Kyrkosångsförbund 
20 oktober Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet − Rikskollekt Asylrättscentrum 
27 oktober Tjugoandra söndagen efter trefaldighet – Stiftskollekt Samarbetsrådet för judar och kristna ½, Fryshusets verksamhet Tillsammans för Sverige ½ 

November
2 november Alla helgons dag − Rikskollekt Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod) 
3 november Söndagen efter alla helgons dag − Församlingskollekt
10 november Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet − Församlingskollekt
17 november Söndagen före domsöndagen − Rikskollekt Act Svenska kyrkan 
24 november Domsöndagen − Församlingskollekt

December
1 december Första söndagen i advent − Rikskollekt Act Svenska kyrkan (start julkampanj) 
8 december Andra söndagen i advent − Rikskollekt Svenska Kyrkans Unga 
15 december Tredje söndagen i advent − Församlingskollekt
22 december Fjärde söndagen i advent − Rikskollekt Act Svenska kyrkan 
25 december Juldagen − Församlingskollekt
26 december Annandag jul − Rikskollekt Act Svenska kyrkan 
29 december Söndagen efter jul − Församlingskollekt