Miljödiplomerade församlingar

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete strävar efter att täcka in alla delar av verksamheten. Såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Svenska kyrkans miljödiplomering

Många av Stockholms stifts församlingar bedriver ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling. Svenska kyrkans miljödiplomering är ett stöd för detta omställningsarbete för livets skull.

Hälften av församlingarna/pastoraten i Stockholms stift har anslutit sig till Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Ett ledningssystem där församlingen arbetar målmedvetet och strategiskt med att minska sitt ekologiska fotavtryck i hela församlingens verksamhet och bidra till samhällsförändring genom mötena med människor i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Flera församlingar inom och utanför miljödiplomeringen har genomfört stora energiinvesteringar för klimatets skull med minskade kostnader som följd. Många kyrkor och församlingshem har exempelvis installerat bergvärme och solcellsanläggningar.

Församlingar och pastorat diplomerade inom Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem

Diplomerade i fas 3

Färingsö församling

Färingsö församling har sedan 2007 en tydlig miljöprofil och arbetar systematiskt och kontinuerligt med Svenska kyrkans miljöledningssystem.

Huddinge pastorat

Vi har klarat fas 3! I december 2020 godkändes vårt miljöarbete och vi diplomerades för fas 3. Vi har arbetat sedan 2014 med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling.

Nacka församlings miljöarbete

Nacka församling arbetar flitigt med sitt miljöarbete, som alltid är under utveckling. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att värna om vår skapelse.

Vantörs församling

Vantörs församling strävar efter att ha ett miljötänk i alla sina verksamheter och är nu godkända för Svenska kyrkans miljödiplomering fas 3.

Hållbarhet i Spånga-Kista

Att arbeta för ett bättre klimat är inte bara återvinning av förpackningar. Hållbarhet måste finnas med i allt vi gör och tänker.

Diplomerade i fas 2

Boo församling

Boo församling vill bedriva ett trovärdigt miljöarbete. Vi vill vara rädda om naturen och dess skönhetsvärden. Utifrån bibelordet ”Hela jorden är full av din härlighet” ser vi Gud som närvarande i hela vår värld.

Bromma församling

Gud gav jorden som en gåva till oss människor att använda oss av och glädja oss över. Vi fick i uppdrag att bruka och vårda jorden, inte förbruka och förgifta. Så låt oss glädja oss över gåvan och på samma gång ta vårt ansvar.

Farsta församling

Farsta församling var tidigt igång med sitt miljöarbete och diplomerades för fas 1 redan år 2008.

Täby församling

I Täby församling pågår ett arbete med miljö och hållbarhet sedan många år tillbaka. Vi använder oss av Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem, och har diplomerats i fas 1 2013 och i fas 2 2019. Det är ett kontinuerligt arbete som ställer krav på oss och som vi fortsätter med årligen.

En solig allé en höstdag.

Värmdö församling

Värmdö församling arbetar sedan 2015 med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Diplomeringen är uppdelad i tre faser och godkändes för fas 1 under 2017 och efter revision i juni 2019 blev vi godkända för Fas 2.

Sollentuna församling

Svenska kyrkan i Sollentuna är miljödiplomerad för steg 1 och 2 i Svenska kyrkans miljöledningssystem. Här kan du läsa om resan dit.

Diplomerade i fas 1

Botkyrka församling

3 december 2020 gick Botkyrka församling i mål i den första etappen i arbetet för miljö och hållbarhet och är nu miljödiplomerade enligt steg 1 i Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. Nu fortsätter resan, detta är ett arbete som aldrig får stanna av.

Danderyds församling

Danderyds församling vill jobba aktivt för en hållbar värld. Första advent blev vi miljödiplomerade. Miljösamordnare Hanna Grimstedt fick ta emot diplomet. Nu går arbetet vidare!

Ekerö pastorat

Ekerö pastorat vill vara ett föredöme i miljöarbetet och skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse. Så är pastoratets vision för miljöarbete formulerad.

Gustavsberg-Ingarö församling

Gustavsberg-Ingarö församlings miljöarbete har pågått i många år. Redan för 8 år sedan beslutades det i Kyrkorådet att arbetet med miljö-och hållbarhetsfrågorna ska påbörjas med målet att uppnå miljödiplomering.

Hammarby församling

Hammarby församling vill vara en förebild för andra, och visa att man med små steg i taget kan göra en stor skillnad. Tillsammans kan vi förändra tillvaron till det bättre.

S:t Johannes församling

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhet- och miljöarbete. Vi vill skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse så det är med stor glädje vi kan meddela att vi nu är en miljödiplomerad församling.

Vallentuna församling

Vi har arbetat i många år med att värna naturen, inte minst på kyrkogården och på vår förskola Pärlan. I september 2017 hade vi ett filmteam från rikskyrkan på besök. Filmen finns att se på vår hemsidas startsida.

Västermalms församling

Västermalms församling är miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans diplomering. Församlingen vill genom sitt arbete bidra till en bättre livsmiljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Vårt hållbarhetsarbete

Gud gav jorden som gåva till oss människor att glädjas över. Vi fick i uppdrag att vårda och värna jorden, inte förbruka och förgifta. Arbetet för en hållbar framtid i Sundbybergs församling är pågående, uthålligt och i ständig förbättring.

Diplomerad i annat diplomeringssystem

Järfälla församling

För Järfälla församling är det en självklar del av vårt kristna uppdrag att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse Gud har satt oss att förvalta.

Församlingar/pastorat som påbörjat arbete i miljödiplomeringens fas 1

Brännkyrka församling
Haningepastorat
Hägerstens församling
Lidingö församling
Sundbybergs församling
Tyresö församling
Vaxholms församling
Österåkers pastorat