Foto: (arkivbild)

Hållbar utveckling

Hammarby församling vill vara en förebild för andra, och visa att man med små steg i taget kan göra en stor skillnad. Tillsammans kan vi förändra tillvaron till det bättre.

Hammarby församling har i många år arbetat med ett miljö- och hållbarhetstänk i sina verksamheter. Att värna den skapelse vi fått till låns har för oss varit en självklarhet.

Här kan du få ta del av det arbete som under 2018 ledde fram till vår första diplomering enligt Svenska kyrkans miljöstandard.

Hållbar utveckling: Bakgrund

Arbetet för hållbar utveckling är ett pågående arbete, men någonstans måste det ha startats. Hammarby församling har under flera år arbetat med dessa frågor.

Hållbar utveckling: Organisation

Det övergripande ansvaret för arbetet har kyrkorådet, men de driver inte frågan själva. Tillsammans med anställda finns en hel organisation som jobbar med hållbarhetsfrågor i Hammarby församling.

Hållbar utveckling: Övergripande

För sitt arbete för hållbar utveckling har församlingen tagit fram verktyg som ska hjälpa till. Övergripande vision, mål och policy ska stötta och ge riktning.

Hållbar utveckling: Verksamhetsområden

Vårt hållbarhetsarbete har varit indelat i sju verksamhetsområden, enligt Svenska kyrkans standard. Här kan du läsa mer om vårt arbete på respektive område.

Svenska kyrkans arbete

Läs mer om Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Nedan finns några länkar som är en bra startpunkt.

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Andra länkar

Det finns mer att läsa på internet om hållbarhetsarbete i Sverige och världen. Nedan är några förslag på länkar att starta med för fortsatt läsning.

Globala målen

"Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. "

( www.globalamalen.se )

Globala målen och Agenda 2030

"De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga."

Regeringskansliets sammanställning av sitt, och Sveriges, arbete för hållbar utveckling.

(http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Agenda 2030

"I september 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att  tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling."

Mer om den svenska Agenda2030-delegationen och deras arbete.

(https://agenda2030delegationen.se/)

FN och Agenda2030

"En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder."

Svenska FN:s sida om Agenda 2030 och globala målen.

(https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/)

The Sustainable Development Agenda

"On 1 January 2016, the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development — adopted by world leaders in September 2015 at an historic UN Summit — officially came into force. Over the next fifteen years, with these new Goals that universally apply to all, countries will mobilize efforts to end all forms of poverty, fight inequalities and tackle climate change, while ensuring that no one is left behind."

FN:s internationella sida om arbetet med de glåbala målen och hållbar utveckling.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ )