Miljö och hållbarhet

Sedan 2020 är Botkyrka församling miljödiplomerade. Genom både praktiskt och andligt hållbarhetsarbete vill vi visa vägen till det goda och hållbara samhället.

Botkyrka församling vill arbeta aktiv för att Guds skapelse och vår jord förvaltas på bästa sätt till kommande generationer. Genom både praktisk och andligt hållbarhetsarbete vill Botkyrka församling vara med och skänka hopp samt visa vägen till det goda och hållbara samhället, där alla har en plats och hjälps åt att bevara resurser efter bästa förmåga. Botkyrka församling vill aktiv jobba för att sprida kärlek och omtanke om skapelsen, våra medmänniskor och oss själva.

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde och miljön skyddas. Botkyrka församling är miljödiplomerade, ett litet steg mot en bättre värld.

6 juni 2018 beslutade kyrkorådet att Botkyrka församling ska miljödiplomeras. En arbetsgrupp har tillsammans med medarbetare och förtroendevalda tagit fram övergripande miljö- och hållbarhetsmål inom sju verksamhetsområden samt en miljöpolicy för församlingen. I december 2020 blev vi miljödiplomerade enligt steg 1 i Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. 

Böner för klimatet - SkapelseVår

Tolv nyskrivna böner för klimatet av Anne Sörman, präst i Botkyrka församling.

Gud såg att det var gott – Biskop Andreas Herdabrev om klimatet

Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Så heter biskop Andreas Holmbergs herdabrev, en uppmaning till fördjupning och förändring.

Miljörevision våren 2023

Under våren 2023 revideras vårt miljöarbete utifrån nya delmål inom våra olika verksamhetsområden. De tidigare delmålen fortsätter också att gälla. Några av de nya delmålen:

  • Ha hållbarhet som ett tema i konfirmandundervisning.
  • Minst 90% av församlingens placeringar ska vara i etiska fonder med internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. 
  • Vid renovering/nybyggnation, så långt det är möjligt, använda cirkulär inredning.
  • Öka den biologiska mångfalden på våra kyrkogårdar.
  • Öka medarbetarnas kunskap om hållbart och klimatsmart arbete med livsmedel. 
  • Utreda möjligheten att sätta upp laddstolpar vid Tumba kyrka.

Hållbar utveckling

I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna ständigt närvarande. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. Läs er om Svenska kyrkans arbete för hållbar utveckling.