Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

S:t Johannes församling Besöks- och postadress: Frejgatan 31, 11349 STOCKHOLM Telefon: +46(8)50888650 E-post till S:t Johannes församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hållbarhet och Miljö

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhet- och miljöarbete. Vi vill skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse och har därför påbörjat processen att bli en miljödiplomerad församling. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken är invävda i Svenska kyrkans arbete. De är centrala tankegods i kristen etik och tro, och betonar alla människors lika värde och att vi har ett ansvar gentemot varandra, kommande generationer och skapelsen i stort. Som kyrka verkar vi därför för en rättvis fördelning och en uthållig användning av naturens resurser.

Vad menas med hållbarhet?

Miljörelaterad ekologisk hållbarhet omfattar frågor som en verksamhets klimatpåverkan, användning av kemikalier med mera. En ohållbar hantering av ekologiska resurser gör det svårt att bygga ett ekonomisk och socialt hållbart samhälle.

Social hållbarhet omfattar mänskliga rättigheter, inklusive anställdas, barns och lokalbefolkningars rättigheter. På en arbetsplats kan det handla om frågor som fackliga rättigheter, mångfald och hälsa. I samhället i stort berör det frågor som social sammanhållning och behovet av sociala skyddsnät.

Ekonomisk hållbarhet berör frågor som effektiv och ansvarsfull resursanvändning samt insatser för att förhindra korruption.

Vi har en plan! En ny plan för människor och planeten. Källa: The Global Goals