Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hållbarhet och Miljö

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhet- och miljöarbete. Vi vill skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse och har därför påbörjat processen att bli en miljödiplomerad församling. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken är invävda i Svenska kyrkans arbete. De är centrala tankegods i kristen etik och tro, och betonar alla människors lika värde och att vi har ett ansvar gentemot varandra, kommande generationer och skapelsen i stort. Som kyrka verkar vi därför för en rättvis fördelning och en uthållig användning av naturens resurser.

Vad menas med hållbarhet?

Miljörelaterad ekologisk hållbarhet omfattar frågor som en verksamhets klimatpåverkan, användning av kemikalier med mera. En ohållbar hantering av ekologiska resurser gör det svårt att bygga ett ekonomisk och socialt hållbart samhälle.

Social hållbarhet omfattar mänskliga rättigheter, inklusive anställdas, barns och lokalbefolkningars rättigheter. På en arbetsplats kan det handla om frågor som fackliga rättigheter, mångfald och hälsa. I samhället i stort berör det frågor som social sammanhållning och behovet av sociala skyddsnät.

Ekonomisk hållbarhet berör frågor som effektiv och ansvarsfull resursanvändning samt insatser för att förhindra korruption.

Vi har en plan! En ny plan för människor och planeten. Källa: The Global Goals
Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Uppsala pastorat, om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får.

Ego vs. Eco

Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Uppsala pastorat, om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får.

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS och är ett redskap för dem som vill bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla människor.

Miljödiplomering för en hållbar utveckling

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS och är ett redskap för dem som vill bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla människor.

17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. 

Agenda 2030

17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. 

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda.

Visste du det här?

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda.

Miljö handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan. Hur kan vi ta hand om vår insida? Meditation, retreat, sång och samtal kan vara några vägar att värna om vårt inre.

Vår inre miljö

Miljö handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan. Hur kan vi ta hand om vår insida? Meditation, retreat, sång och samtal kan vara några vägar att värna om vårt inre.

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhets-
 och miljöarbete. Som ett led i det arbetet har vi börjat odla våra egna altarblommor, med god hjälp av våra volontärer. Läs mer »

Egen odling

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhets- och miljöarbete. Som ett led i det arbetet har vi börjat odla våra egna altarblommor, med god hjälp av våra volontärer. Läs mer »

Framtiden bor hos oss – inte långt där framme. Den finns redan i Stockholm. Och Gud möter oss framifrån.

Bön för klimatet

Framtiden bor hos oss – inte långt där framme. Den finns redan i Stockholm. Och Gud möter oss framifrån.

Vi hör alla ihop – mer än någonsin. Och vi kan göra skillnad

En bön av tacksamhet

Vi hör alla ihop – mer än någonsin. Och vi kan göra skillnad

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.

En bön kring Guds och vårt ansvar

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.