Foto: Magnus Aronson/IKON

Miljö och hållbarhet

Täby församling är diplomerad i steg II inom Svenska kyrkans miljödiplomering

Biskopsbrev om klimat och hjälp till hållbar försörjning

Vi vill värna skapelsen både genom konkreta insatser och inspirera till reflektion över  existentiella frågor som klimatförändringarna väcker. Här kan du läsa ”Ett biskopsbrev om klimatet” som förenar klimatfakta med kyrkans erfarenhet