Församlingens miljöarbete

Västermalms församling är miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans diplomering. Församlingen vill genom sitt arbete bidra till en bättre livsmiljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Under hösten 2018 blev Västermalms församling fortsatt miljödiplomerad med gott resultat efter genomförd miljörevision.

Här nedan kommer exempel på vad Västermalms församling har utfört för att nå miljödiplomeringssteg 1:

Barn och unga arbetar för ett hållbart liv
Vi arbetar målmedvetet med miljö i våra tweensgrupper (7-13 år) och i öppen förskola. Vi har avlägsnat alla gamla plastleksaker och minskar användningen av engångsmaterial och plastmuggar. Tweensgrupperna har gjort utställningar om plaster och de har planterat fler blommor utanför kyrkan, ungdomslokalen och i krukor vid församlingshuset för att ge staden mer syre och nektar. Flertalet av planteringskrukorna är skänkta till församlingen från företag och församlingsbor, som annars hade slängt dem. I den mån det är möjligt återanvänds lökar och plantor år från år. Våren 2018 byggde barngrupperna församlingens första insektskyrka (insektshotell vid S:t Görans kyrka) för att främja biologisk mångfald.

Inspirera och uppmuntra till engagemang för hela skapelsen
Kyrkan är världsvid och ansvaret för varandra kommer främst till uttryck genom de kollekter som tas upp och våra jul- och fastekampanjer. Kollekterna är riktade till projekt som arbetar med hållbarhet på olika plan.

Förvaltar miljö i och kring kyrkorna
När det gäller kyrkans byggnader har vi fått ner energiförbrukningen bland annat genom att byta till ledlampor och energisnåla vitvaror. Vi renoverar och restaurerar på ett sätt som skonar miljön och tar tillvara det kulturhistoriska värdet, exempelvis fasadrenoveringen av Kungsholms kyrka och renoveringen av fönster på Essinge kyrka.

Vi har anlagt en perennrabatt på Kungsholms kyrkas kyrkogård för att främja biologisk mångfald och förse kyrkan med altarblommor delar av året. Genom ett nytt miljövänligt bevattningssystem på kyrkogården vid Kungsholms kyrka sparar vi vatten och får samtidigt ner energiförbrukningen. Vi skickar iväg 120 kubikmeter höstlöv från Essinge kyrkogård i containrar istället för säckar till kompostering.

Vårt samarbete med andra organisationer som engagerar sig i miljöfrågor
Vi samarbetar med Naturskyddsföreningen och anordnar bland annat ”klädbytardagar” tíllsammans. Västermalms församling är också en kyrka för Fairtrade. Det innebär att vår församling engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Vi serverar enbart Fairtrade-märkt kaffe, te, choklad och bananer, livsmedel som producerats med respekt för både människa och miljö. Vi serverar enbart ekologisk mjölk och vi har ekologiska glutenfria oblater. Ljusen som används på altarborden är gjorda av 100 % stearin och innehåller inte palmolja.

Mer om vår vision och vårt diplomeringsarbete
Församlingen har anslutit sig till Svenska kyrkans miljödiplomering, ett ledningssystem som hjälper församlingar att arbeta målmedvetet och strategiskt med att minska sitt ekologiska fotavtryck i hela församlingens verksamhet och bidra till samhällsförändring genom mötena med människor i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission med mera.

När vi gör ett miljödiplomeringsarbete är det flera delar av kyrkans liv som vi går igenom och tänker kring och tillsammans sätter vi upp miljömål för de olika verksamheterna. Målen utgår alltid från vision och policy som antagits av kyrkorådet.

Vår vision är att Västermalms församling tar ansvar för skapelsen ur ett andligt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv och förmedlar en positiv framtidstro.

Genom vår hållbarhetspolicy åtar sig Västermalms församling att följa den lagstiftning som finns på miljöområdet som är tillämpbar för församlingen.

Västermalms församling värnar skapelsen genom att:
– steg för steg främja en långsiktig hållbar utveckling, i all verksamhet och i alla beslut.
– anställda, förtroendevalda och volontärer låter omsorgen om Guds skapelse genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet.
– inhämta kunskap från och samarbeta med andra organisationer och myndigheter som engagerar sig i miljöfrågor
-som förebilder inspirera och uppmuntra till engagemang för hela skapelsen
-låta barn och unga vara delaktiga i arbetet för ett hållbart liv.

Läs gärna mer om församlingens diplomeringsarbete här.