Hållbarhet och mångfald

Vi arbetar med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Diplomeringen är uppdelad i tre faser och vi arbetar på andra fasen.

Gustavsberg-Ingarö församlings miljöarbete har pågått i många år. Redan för 8 år sedan beslutades det i Kyrkorådet att arbetet med miljö-och hållbarhetsfrågorna ska påbörjas med målet att uppnå miljödiplomering.

Församlingen har tänkt hållbarhet och miljö sedan många år tillbaka men det riktigt intensiva och medvetna arbetet har skett de senaste två åren. Med stöd av miljödiplomeringsarbetet har arbetet blivit mer strukturerat och bidragit till mer ordning och reda i miljöarbetet.

Arbetet med att bli en allt mer hållbar församling sprider sig till alla områden och verksamheter.

Vision och miljöpolicy för hållbar utveckling i församlingen.
En grundpelare i den kristna människosynen är att vi människor är skapade till Guds avbild. Var och en är värdefull för den vi är. Vi har alla ett ansvar att värna om skapelsen och ta ansvar för att lämna över en värld där kommande generationer också kan leva…

Vår vision innebär för oss:

  • Att vi vill visa att vi tar ansvar och verkar för en hållbar långsiktig utveckling som genomsyrar hela vår verksamhet.
  • Att vi tar del av utbildning, information och är tydliga i vår kommunikation, både internt och extern, för att motivera och inspirera.
  • Att vi håller oss uppdaterade och följer aktuell lagstiftning och ständigt arbetar med att förbättra vårt miljöarbete.

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för församlingar som vill ställa om verksamheten för att bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och andligt/teologiskt hållbar för alla människor och hela skapelsen.

Läs vårt församlingsblad nr. 3 2020 om hållbarhet och mångfald här som PDF

Har du frågor, synpunkter, tips och idéer om hur vi kan bli ännu bättre, hör gärna av dig till oss.