Planeten jorden

Vi arbetar för och med miljön

I Vallentuna församling arbetar vi aktivt med att värna miljön!

Våren 2017 blev församlingen miljödiplomerad Steg 1.
Onsdag 3 maj 2017 överlämnades miljödiplomet i Mathiasgården tillsammans med personal, förtroendevalda och representanter från Stiftet. Församlingen fick ta del av miljödiplomeringen i söndag 14 maj i gudstjänsten med små och stora.

Vi har arbetat i många år med att värna naturen, inte minst på kyrkogården och på vår förskola Pärlan. I september 2017 hade vi ett filmteam från rikskyrkan på besök. Filmen finns att se på vår hemsidas startsida. Syftet med filmen var att visa den på kyrkomötet i Uppsala i oktober 2017 för att kunna inspirera fler till miljödiplomering.

Under våren 2018 fortsätter vi vårt arbete med bl a en inspirations- och uppföljningsdag i april. Nu siktar vi på miljödiplomering Steg 2. Samordnare för församlingens miljöarbete är Mia Andersson.

Här nedan kan du hitta en del av de artiklar som skrivits i vår församlingstidning Kyrknyckeln de senaste åren.

En ännu grönare vår - Kyrknyckeln nr 1 2017, (PDF-fil).

Miljötänk på Pärlan samt låneurnor - Kyrnyckeln nr 4 2016, (PDF-fil).

Biologisk mångfald - Kyrknyckeln nr 3 2016, (PDF-fil).

Medeltidens medicin i örtagården - Kyrknyckeln nr 2 2016, (PDF-fil).

Klimatmötet i Paris - Kyrknyckeln nr 1 2016, (PDF-fil).

Naturlig gödning - Kyrknyckeln nr 1 2016, (PDF-fil).

Solceller på Ladugården - Kyrknyckeln nr 3 2014, (PDF-fil).

Vallentuna församling blev Fairtradediplomerad i advent 2012, (PDF-fil).

Vallentuna församling deltar i Earth hour 2017, (PDF-fil).

Artikel/annons i Lokaltidningen maj 2013, (PDF-fil).

Växter och djur på våra kyrkogårdar

(sammanställning av Cristian Jaramillo)

Biologisk mångfald - på Vallentuna kyrkogård, (PDF-fil).

Biologisk mångfald - på Markims kyrkogård, (PDF-fil).

Biologisk mångfald - på Orkesta kyrkogård, (PDF-fil).

Biologisk mångfald - på Frösunda kyrkogård, (PDF-fil).

Kontakt:
Vallentuna församling:
Tfn vx: 08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se