Vallentuna församling

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vi arbetar för och med miljön


NU ÄR DET KLART!
Nu har Vallentuna församling tagit emot revisionsrapporten för Miljödiplomering Fas 1. Dokumentet kan du läsa här. Onsdag 3 maj 2017 överlämnades miljödiplomet vid personalmötet i Mathiasgården tillsammans med personal, förtroendevalda och representanter från Stiftet. Församlingen kommer att få ta del av miljödiplomeringen i gudstjänsten med små och stora, söndag 14 maj kl 11.00 i Vallentuna kyrka, med efterföljande gott kyrkkaffe. Välkommen!

I Vallentuna församling arbetar vi aktivt med att värna miljön!

När detta skrivs är det lite drygt ett halvår sedan som församlingen var på Miljökonferens vid Stjärnholm (6-7 september 2016). Med hjälp av det material som arbetades fram på konferensen har församlingens operativa del av miljögruppen arbetat vidare under hösten och vintern med siktet på att kunna bli miljödiplomerade för fas 1 under första kvartalet 2017.

I miljögruppen ingår: Ola Wasslund, Hanne Stichel, Sven-Erik Söderlind, Ingvor Hallström, Tomas Hallberg, Catharina Wilsson, Mia Andersson (samordnare), Olle Molin, Åsa Enerbäck-Barklund, Christina Ölmefors samt förtroendevalda Anne-Marie Karlsson, Åke T Carlestam och Maj Birgersson.

Onsdag  29 mars 2017 fick församlingen besök av stiftets miljörevisorer Susanne Ovsjö, Ylva Wahlström och Millan Österberg samt miljöhandläggaren Magnus Myrberg. De var i församlingen hela dagen och träffade delar av miljögruppen samt Åsa Enerbäck Barklund (Kh), Olle Molin (adm chef) och Karl-Erik Forsgren (ordf KR).
Under förmiddagen ledde revisorerna miljödiplomeringssamtal och under eftermiddagen besöktes fyra verksamheter - Heltidsförskolan Pärlan, Kyrkogårdsförvaltningen, Pilgrimsverksamheten och Själastugan.

Cirka två veckor efter besöket får församlingen en ”diplomeringsrapport” där revisorerna redogör för ifall församlingen klarar de krav som ställs för miljödiplomering fas 1.

Vi har arbetat i många år med att värna naturen, inte minst på kyrkogården och på vår förskola Pärlan. Här nedan kan du hitta en del av de artiklar som skrivits i vår församlingstidning Kyrknyckeln de senaste åren. 

Här kan du läsa några artiklar ur vår församlingstidning Kyrknyckeln, om hur miljöarbetet pågår:

En ännu grönare vår - Kyrknyckeln nr 1 2017.

Miljötänk på Pärlan samt låneurnor - Kyrnyckeln nr 4 2016.

Biologisk mångfald - Kyrknyckeln nr 3 2016.

Medeltidens medicin i örtagården - Kyrknyckeln nr 2 2016.

Klimatmötet i Paris - Kyrknyckeln nr 1 2016.

Naturlig gödning - Kyrknyckeln nr 1 2016.

Solceller på Ladugården - Kyrknyckeln nr 3 2014.

Vallentuna församling blev Fairtradediplomerad i advent 2012.

Vallentuna församling deltar i Earth hour 2017.

Artikel/annons i Lokaltidningen maj 2013.

Växter och djur på våra kyrkogårdar
(sammanställning av Cristian Jaramillo)

Biologisk mångfald - på Vallentuna kyrkogård.

Biologisk mångfald - på Markims kyrkogård.

Biologisk mångfald - på Orkesta kyrkogård.

Biologisk mångfald - på Frösunda kyrkogård.

Vallentuna församling. Tfn vx: 08-511 862 00.