Miljöarbete

Församlingens miljöpåverkan ska fortsätta att minska.Och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop.

För Järfälla församling är det en självklar del av vårt kristna uppdrag att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse Gud har satt oss att förvalta.

2014 miljödiplomerades församlingen enligt Järfälla kommuns miljöledningssystem, som uppfyller kravstandarden för Svensk Miljöbas och innebär att församlingen aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Diplomet är giltigt i ett år och förnyas genom en årlig miljörevision. Den senaste revisionen genomfördes i februari 2022.

2017 tilldelades Järfälla församling kommunens miljöstipendium för sitt engagerade och gedigna miljöarbete. 

Järfälla församling hämtar en allt större del av sin energi från förnybara energikällor. Församlingen äger totalt 479 andelar i vindkraftverket Kyrkvinden.

Järfälla församlings miljöarbete - historik

Bikupor, laddstolpar och ekologiska oblater är bara början.

Ett vindkraftverk mot en molnig himmel.

Miljöarbetet framöver

Detta ser vi fram emot att jobba vidare med under 2022-2023.

Järfälla församlings miljödiplom förnyades i februari 2022. Läs mer hos Svensk Miljöbas om vad diplomeringen innebär.