Foto: Matthias Strobbe

Miljöarbete

Församlingens miljöpåverkan ska fortsätta att minska.Och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop.

Svenska kyrkan i Järfälla - en klimatsmart församling

Att jordens resurser inte är outtömliga vet vi. Att vara klimatsmart är att ta ansvar för att naturtillgångarna räcker till också för kommande generationer. Det är att ge våra barn hopp och framtidstro. 

Forskare är ense om att de pågående klimatförändringarna är det största hotet mot vår miljö. De är också överens om att det är människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som ligger bakom uppvärmningen av klimatet.

Som enskild person är det lätt att känna sig liten och maktlös inför de enorma utmaningar detta innebär. Samtidigt finns det både styrka och hopp i insikten om att lösningen finns på samma ställe som problemet – i våra händer. Vi är inte ensamma, och genom våra val gör vi skillnad! Vårt sätt att leva och konsumera spelar roll. Hur mycket el, bensin och livsmedel vi gör av med är direkt kopplat till hur mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären. 

För Svenska kyrkan i Järfälla är det självklart att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Vi ser det som en del i uppdraget att vara kyrka och att kalla sig kristen. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse Gud har satt oss att förvalta.

Miljödiplomering

2014 miljödiplomerades församlingen enligt Järfälla kommuns miljöledningssystem, som uppfyller kravstandarden för Svensk Miljöbas. Diplomet är giltigt i ett år och förnyades senast år 2020. Församlingen miljörevideras varje år. Diplomeringen innebär att församlingen och dess personal aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Miljöstipendium 

2017 tilldelades Järfälla församling kommunens miljöstipendium för sitt engagerade och gedigna miljöarbete. 

Logotyp för Svensk Miljöbas

Läs mer om stipendiet på Järfälla kommuns Facebook-sida!

Vi väljer vindkraft

Järfälla församling hämtar en allt större del av sin energi från förnybara energikällor. Församlingen äger totalt 479 andelar i vindkraftverket Kyrkvinden.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med församlingens miljösamordnare? Kontakta Kjell-Ove Karlsson eller Helena Ell .