Foto: Matthias Strobbe

Miljöarbete

Församlingens miljöpåverkan ska fortsätta att minska.Och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop.

Svenska kyrkan i Järfälla - en klimatsmart församling

Att jordens resurser inte är outtömliga vet vi. Att vara klimatsmart är att ta ansvar för att naturtillgångarna räcker till också för kommande generationer. Det är att ge våra barn hopp och framtidstro. 

Forskare är ense om att de pågående klimatförändringarna är det största hotet mot vår miljö. De är också överens om att det är människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som ligger bakom uppvärmningen av klimatet.

För Svenska kyrkan i Järfälla är det självklart att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Vi ser det som en del i uppdraget att vara kyrka och att kalla sig kristen. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse Gud har satt oss att förvalta.

Miljödiplomering

2014 miljödiplomerades församlingen enligt Järfälla kommuns miljöledningssystem, som uppfyller kravstandarden för Svensk Miljöbas. Diplomeringen innebär att församlingen aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Diplomet är giltigt i ett år och förnyas genom en årlig miljörevision. Den senaste revisionen genomfördes i februari 2021.

Miljöstipendium 

2017 tilldelades Järfälla församling kommunens miljöstipendium för sitt engagerade och gedigna miljöarbete. 

Läs mer om stipendiet på Järfälla kommuns Facebook-sida!

Vi väljer vindkraft

Järfälla församling hämtar en allt större del av sin energi från förnybara energikällor. Församlingen äger totalt 479 andelar i vindkraftverket Kyrkvinden.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med församlingens miljösamordnare? Kontakta Kjell-Ove Karlsson eller Helena Ell .

Järfälla församlings miljödiplom förnyades i februari 2021. Läs mer hos Svensk Miljöbas om vad diplomeringen innebär.