Järfälla församling

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Vasavägen 25, 17756 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon: +46(8)58021800 E-post till Järfälla församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Miljöarbete

Församlingens miljöpåverkan ska fortsätta att minska.Och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop.


Svenska kyrkan i Järfälla - en klimatsmart församling

Att jordens resurser inte är outtömliga vet vi. Att vara klimatsmart är att ta ansvar för att naturtillgångarna räcker till också för kommande generationer. Det är att ge våra barn hopp och framtidstro. 

Forskare är ense om att de pågående klimatförändringarna är det största hotet mot vår miljö. De är också överens om att det är människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som ligger bakom uppvärmningen av klimatet.

Som enskild person är det lätt att känna sig liten och maktlös inför de enorma utmaningar detta innebär. Samtidigt finns det både styrka och hopp i insikten om att lösningen finns på samma ställe som problemet – i våra händer. Vi är inte ensamma, och genom våra val gör vi skillnad! Vårt sätt att leva och konsumera spelar roll. Hur mycket el, bensin och livsmedel vi gör av med är direkt kopplat till hur mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären. 

För Svenska kyrkan i Järfälla är det självklart att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Vi ser det som en del i uppdraget att vara kyrka och att kalla sig kristen. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse Gud har satt oss att förvalta.

Miljödiplomering

2014 miljödiplomerades församlingen enligt Järfälla kommuns miljöledningssystem  (som uppfyller kravstandarden för Svensk Miljöbas). Diplomeringen, som uppdateras vartannat år, kräver att församlingen aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Vi har också som självklart mål att vara en aktör som bidrar till att förbättra miljön.

miljöpolicy för järfälla församling

Järfälla församlings miljöpolicy antogs 2014 i samband med miljödiplomeringen.

Järfälla församling vill vårda och samspela med allt levande så att våra barn och barnbarn också får uppleva Skapelsens storhet.

Järfälla församling följer gällande miljölagstiftning och strävar efter att ständigt utvecklas och lära för att bidra till ett hållbart samhälle.

Järfälla församling uttrycker vår miljömission genom att visa på sambandet mellan andlighet och hållbar utveckling då vi firar gudstjänst, utövar diakoni och bedriver undervisning. 

 Följ vårt miljöarbete Klimatsmart församling på Facebook