Järfälla församling

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Vasavägen 25, 17756 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon: +46(8)58021800 E-post till Järfälla församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Organisation och styrning

Från kyrkoval till kyrkkaffe - du kan påverka på alla plan!


Hur är församlingen organiserad?

En överskådlig plan över församlingens enheter, arbetslag och styrande organ hittar du här.

Församlingen styrs av förtroendevalda

Järfälla församlings högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige, vars ledamöter väljs av församlingens medlemmar i Kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ledamöter till Kyrkorådet, som är församlingens styrelse och verkställande organ. Kyrkoherden är självskriven ledamot i Kyrkorådet, och har i uppgift att leda hela församlingens arbete mot de uppsatta målen.

Öppet forum och pastorala råd

Den löpande verksamheten i var och en av Järfälla församlings fyra kyrkor leds av en arbetsledare, som själv är präst. Som stöd i arbetet med att bevara och utveckla sin kyrkas verksamhet och lokala identitet har arbetsledaren ett Pastoralt råd, vars ledamöter nomineras vid kyrkans Öppna forum, som hålls en gång per termin i varje kyrka. Till Öppet forum är alla välkomna, och alla som fyllt 16 år har rösträtt!