Miljö

Miljö
Värmdö församling arbetar sedan 2015 med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Diplomeringen är uppdelad i tre faser och godkändes för fas 1 under 2017 och efter revision i juni 2019 blev vi godkända för Fas 2.

Fas 2
I början av sommaren blev Värmdö församling godkända för kyrkans miljödiplomering Fas 2. Arbetet utgår från att Guds skapelse är en gåva till oss människor, en gåva som vi har ett ansvar att förvalta, bruka och vårda. Vi är delar av en helhet, som kyrka, som församling och som individer. Våra val påverkar andra, i stort och smått. Ansvaret att värna skapelsen vilar på oss alla. Vi vill som församling bidra till en värld som håller, inte bara för oss utan även för kommande generationer.
Vi godkändes med följande motivering:
”Värmdö församling arbetar i Svenska kyrkans miljöledningssystem för hållbar utveckling. Ni
arbetar målmedvetet och systematiskt. Som diplomerare har vi besökt församlingens
verksamheter och samtalat med miljögruppen. Vi har haft glädjen att lära oss om allt gott som
görs i församlingen: Det handlar om tågresor med konfirmander, Sjölidendagar, hållbara
planteringar med perenner på kyrkogården och renovering av byggnader med installation av
solceller på taket, för att nämna några viktiga åtgärder.
Arbetet bärs av förtroendevalda, anställda och engagerade församlingsbor. Församlingen är en
förebild för sina medlemmar, de som vistas i församlingen, de som församlingen samarbetar
med och för andra i Stockholms stift.
Vi kan konstatera att församlingen uppfyller de krav som ställs för att vara miljödiplomerade
enligt Svenska kyrkans standard Fas 2. Vi som diplomerare gratulerar Värmdö församling till
diplomeringen och önskar er Guds rika välsignelse i ert fortsatta arbete i skapandet av Guds
rike och omställningen till en hållbar framtid.”


Fas 1
I maj 2017 blev vi godkända för Fas 1 med följande motivering:
”Värmdö församling har visat prov på hög ambition, glöd och bredd i sitt miljöarbete. Ni vill värna skapelsen vi alla har ett ansvar för. Ett idogt och uthålligt arbete med miljödiplomering som spänner över alla verksamhets-områden har lett fram till det diplom som nu kommer att överräckas till församlingen.
På diplomet står Miljödiplom för fas 1, vilket innebär att ni tagit ett antal stora kliv på miljöstigen. Några steg på stigen är mer klimatsmart vegetarisk mat, och minskat matsvinn, miljöbudskap i gudstjänstens förbön, dedikerade miljö- och klimatgudstjänster, smartare och
renare resor, samt renare uppvärmning av församlingens fastigheter för att ta några exempel. Men kanske viktigast av allt är ert breda intresse, nyfikenhet och förmåga att ifrågasätta invanda beteenden och visa på nya möjligheter. Tillsammans vandrar ni miljöstigen för att bli en ännu grönare och skönare församling i allt ni gör. Vi som diplomerare önskar er Guds rika välsignelse i ert fortsatta arbete.”