Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och Värmdö församling styrs precis som kommunen av förtroendevalda. Det är kyrkoval vart fjärde år och 2001 var första gången det var val sedan kyrkan skildes från staten.

 

Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ består av 25 ledamöter. Fullmäktige sammanträder 3 gånger/år.
Kyrkorådet består av 8 ledamöter samt kyrkoherden.
Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd hittar du här.

Sammanträdesdatum för 2023

Kyrkofullmäktige: 7 februari, 23 maj och 7 november. 
Kyrkofullmäktiges sammanträden börjar kl 18.00 och är öppna för allmänheten.
Kyrkorådet: 21 februari, 25 april, 12 september, 24 oktober.
Kyrkorådets sammanträden börjar kl. 18.00 och är öppna för allmänheten

Verksamhetsdokument

Här hittar du Värmdö församlings verksamhetsdokument som bland annat årsredovisning.

Kyrkofullmäktige

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor om församlingens ekonomi och inriktning. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter samt ersättare.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Protokoll

Här hittar du protokoll från Värmdö församlings kyrkofullmäktige och kyrkoråd för de två senaste åren.