Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och Värmdö församling styrs precis som kommunen av förtroendevalda. Det är kyrkoval vart fjärde år och 2001 var första gången det var val sedan kyrkan skildes från staten.

Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ består av 25 ledamöter. Fullmäktige sammanträder 3 gånger/år.
Kyrkorådet består av 8 ledamöter samt kyrkoherden.
Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd hittar du här.

Sammanträdesdatum för 2021

Kyrkofullmäktige: 23 februari, 25 maj, 9 november samt ett konstituerande möte den 7 december efter kyrkovalet.
Kyrkofullmäktiges sammanträden börjar kl 18.00 och är öppna för allmänheten.
Kyrkorådet: 9 februari, 13 april, 14 september, 26 oktober samt ett konstituerande möte den 7 december.
Kyrkorådets sammanträden börjar kl. 18.00 och är öppna för allmänheten