Foto: Magnus Aronson

Konfirmation

Din församling välkomnar dig alltid som konfirmand. Under konfirmationstiden erbjuds du en möjlighet att tillsammans med jämnåriga och äldre fundera kring livet.

Vad tycker jag om vänskap, krig, dödshjälp?
Vad tror jag om Gud?
Vad vill jag med mitt liv?
Kring denna typ av frågor får du samtala, dramatisera, musicera, måla, leka eller skapa gudstjänster.

Din församling välkomnar dig som konfirmand

Har du undersökt vad just din församling erbjuder? På församlingarnas webb hittar du de aktuella konfirmandalternativen. Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du hitta till din församling här

 

Konfirmander i behov av särskilt stöd

Varje människa är unik. En del av oss är i olika sammanhang i behov av särskilt stöd. Kyrkoordningen säger att den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att delta i de kyrkliga handlingarna, som dop och konfirmation. Inbjudan gäller alla. Kontakta din hemförsamling för att få reda på hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt.
Kontaktperson
Stefan Elmér, stiftspedagog, tel 08-508 940 18, stefan.elmer@svenskakyrkan.se monika.larsson@svenskakyrkan.se

Konfirmation på finska

Finska församlingen har en konfirmationsgrupp som är tvåspråkig och riktar sig till dem som fyller femton under kommande år.
Läs mer på Finska församlingens webb

Konfirmation för dig som identifierar dig som HBTQ+

I KÄRLEKENS NAMN - Skarpnäcks församling arrangerar konfirmation för dig som identifierar dig som HBTQ+, är vän eller bara vill hänga med! Gruppen är öppen för konfirmander från hela Stockholm. Träffar under vintern en torsdag i veckan, från och med 22 oktober 2020. Preliminärt datum för läger är 7-10 januari. Konfirmationsgudstjänst 14 februari i Markuskyrkan.

Samiskt rikskonfirmandläger

Vill du konfirmeras och samtidigt lära dig mer om dina samiska rötter och om samiskt språk och kultur?
 
Nu kan du anmäla dig till 2021 års läger!