Meny

Konfirmation

Din församling välkomnar dig alltid som konfirmand. Under konfirmationstiden erbjuds du en möjlighet att tillsammans med jämnåriga och äldre fundera kring livet.

Vad tycker jag om vänskap, krig, dödshjälp?
Vad tror jag om Gud?
Vad vill jag med mitt liv?
Kring denna typ av frågor får du samtala, dramatisera, musicera, måla, leka eller skapa gudstjänster.

Din församling välkomnar dig som konfirmand

Har du undersökt vad just din församling erbjuder? På församlingarnas webb hittar du de aktuella konfirmandalternativen. Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du hitta till din församling här

 

Konfirmander i behov av särskilt stöd

Varje människa är unik. En del av oss är i olika sammanhang i behov av särskilt stöd. Kyrkoordningen säger att den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att delta i de kyrkliga handlingarna, som dop och konfirmation. Inbjudan gäller alla. Kontakta din hemförsamling för att få reda på hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt.
Kontaktperson
Mattias Svensson, konfirmandkonsulent för konfirmander i behov av särskilt stöd, tel 08-617 39 59, mattias.svensson@svenskakyrkan.se 

Konfirmation på finska

Finska församlingen har en konfirmationsgrupp som är tvåspråkig och riktar sig till dem som fyller femton under kommande år.
Läs mer på Finska församlingens webb

Samiskt rikskonfirmandläger

Vill du konfirmeras och samtidigt lära dig mer om dina samiska rötter och om samiskt språk och kultur?
Hör av dig till Marita Ollén, marita.ollen@svenskakyrkan.se som kan berätta mer om det samiska rikskonfirmandlägret!
 
Nu kan du anmäla dig till 2020 års läger!

Kontaktperson för frågor om konfirmation

Anders Rune

Anders Rune

Svenska kyrkan Stockholms stift

Stiftsadjunkt

Mer om Anders Rune

Stiftsadjunkt för konfirmand- och ungdomsfrågor