Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Finska församlingen i Stockholm Tukholman suomalainen seurakunta Besöksadress: Slottsbacken 2.B-C, 11130 Stockholm Postadress: BOX 2281, 10317 STOCKHOLM Telefon:+46(8)4408200 E-post till Finska församlingen i Stockholm Tukholman suomalainen seurakunta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rippikoulu / Konfirmation

Ilmoittaudu vuoden 2020 rippikouluun! Anmäl dig till årets 2020 konfirmation!

Tervetuloa Suomalaisen seurakunnan rippikouluun! Rippikoulu on kaksikielinen ja tarkoitettu sinulle, joka olet syntynyt 2005 tai aikaisemmin.

Rippikoulu alkaa sunnuntaina 2. helmikuuta, jolloin osallistumme messuun klo 11 ja kirkkokahveilla pidämme infotilaisuuden rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen. Rippikoulun tapaamisia on kirkolla noin joka toinen torstai sekä kerran kuussa sunnuntaisin talven ja kevään ajan. Rippileiri järjestetään 28.6-3.7 Svefin kansanopistolla Haaparannassa. Konfirmaatiomessu on sunnuntaina 5.7. klo 11 Suomalaisessa kirkossa.

Rippikouluun osallistuminen on maksutonta. Voit aloittaa rippikoulun, vaikka sinua ei olisikaan kastettu ja tulla kastetuksi rippikoulun aikana.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: pappi Ella Järviselle, ella.jarvinen@svenskakyrkan.se. Puh. 08-4408210.

 

Välkommen att konfirmera dig i Finska församlingen! Konfirmationen är tvåspråkig och riktar sig till dig som är född 2005 eller tidigare.

Konfirmationen har sin start på söndag den 2. februari, då vi deltar i mässan kl 11 och efteråt på kyrkkaffet blir det ett informationsmöte för konfirmander och deras vårdnadshavare. Konfirmander har träffar i kyrkan ungefär varannan torsdag och en gång i månaden på söndagar under vinter och vår. Vi åker på lägret 28.6.-3.7 till Svefi folkhögskola i Haparanda. Konfirmationsmässan är på söndag den 5.7. kl 11 i Finska kyrkan.

Konfirmationen är kostnadsfri och du kan påbörja även om du inte är döpt och bli döpt under konfirmationstiden.

Mera information och anmälan: präst Ella Järvinen på ella.jarvinen@svenskakyrkan.se. Tel: 08-440 82 10.