Körverket Tellus - den sårbara skönheten

Ett körverk som genom sång och musik berör klimatkrisen och vår relation till den skapelse vi lever i och av. Det består av sju satser där varje sats utgår från en dag i skapelseberättelsen i Bibeln.

I september 2022 uruppfördes körverket Tellus – den sårbara skönheten, ett körverk som genom sång och musik berör klimatkrisen och vår relation till den skapelse vi lever i och av. 

Körverket Tellus består av sju satser för diskant- och vuxenkör samt piano, orgel, flöjt, stråkkvintett och varje sats utgår från en dag i skapelseberättelsen i Första Mosebok i Bibeln. Verket kan också framföras på enbart orgel i en genomkomponerad version. Tellus har beställts av Stockholms stift och genomförs i samarbete med Stockholms stifts Kyrkosångsförbund. Kompositör är Anna-Karin Klockar med texter av Sven Hillert, präst. Som en viktig del av arbetet med texterna har unga körsångare i Stockholms stift fått reflektera kring skapelseberättelsen och klimatkrisen och har genom dessa reflektioner bidragit till texternas innehåll. 

En del av Svenska kyrkans arbete för klimatet

Körverket och detta tillhörande material är framtaget som en del av Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet. Färdplanen är Svenska kyrkans gemensamma strategi för att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. Svenska kyrkan ska också bidra till målen i FN:s Agenda 2030.

Noter till körverket finns tillgängliga att beställa via Svensk Musik. Susanne.Suttner@SvenskMusik.org 
http://www.svenskmusik.org 

Till dig som ledare

Till detta körverk finns också ett helt nytt inspirations- och fördjupningsmaterial för dig som arbetar med barn, unga och vuxna i församling och som vill ha tips och inspiration till hur man kan samtala och reflektera kring klimatfrågan ur ett kristet perspektiv. Inspirations- och fördjupningsmaterialet är framtaget för att skapa möjlighet till reflektion och fördjupning kring de texter som skrivits till Tellus. Det kan användas i verksamheter med barn och unga från 10 år och uppåt (d.v.s., det passar även tonåringar och vuxna) och i olika typer av församlingsverksamhet. Det används med fördel tillsammans med styckena i körverket men kan också användas självständigt, och det går att välja själv hur och vilka delar av materialet som passar den verksamhet som församlingen har. Här finns texter, reflektionsfrågor och förslag på olika kreativa moment som kan användas för att utforska Skapelseberättelsen i relation till den klimatkris vi nu står inför.

Här finns inspirationsmaterialet Tellus - den sårbara skönheten

Varför sjunga och prata om klimatförändringar i kyrkan?

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaning som vi människor någonsin stått inför. Den påverkar alla som lever här på jorden. Vi måste alla tänka över vårt sätt att leva för att skapa hållbarhet och rättvisa, för skapelsens skull, för livets skull, för alla barns och framtida generationers skull.

 Vi behöver ett hopp som kan skapa kraft att göra det vi kan. Hoppet kan börja i sången om naturens skönhet och Guds kärlek till allt som finns i världen. Att med våra ord, sånger och handlingar vara en del av lösningen, kan ge kraft och livsmening. En del av styrkan i kristen tro är att den ger oss hopp och kraft att förändra och skapa nytt. Tron ger oss också del i en gemenskap – den världsvida kyrkan där vi möts över nationsgränser i ett engagemang för världen. I kyrkan får vi också mötas i de svåra känslor som klimatkrisen kan få oss att känna. Det är naturligt att känna rädsla, ångest och oro när världens framtid är hotad. Men när vi möts och pratar om det – och försöker göra det vi kan trots att det känns hopplöst – då kan vi uträtta stordåd. I kyrkan får vi mötas precis så som vi är och arbeta tillsammans för en bättre värld.

Inspirationsmaterial

(Om länken inte vill laddas ned hjälper det att rensa cachen i webbläsaren. Alternativt använd länken en bit upp för att hitta samma material.)