Kyrkomusikerutbildning

Vill du bli kyrkomusiker? Det är ett spännande och meningsfullt yrke med stort utrymme för kreativitet.

Stockholms stift anordnar orgelspelarkurs för blivande kantorer

Det sker i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Syftet är att grundlägga, fördjupa och bredda kunskaperna hos blivande kyrkomusiker.

Undervisningen bedrivs i hög grad individuellt och passar både den som kommit långt i sina studier och den som är nybörjare i något ämne. Kursen avser att vara förberedande för kantorsutbildning. Efter att ha gått två sommarkurser kan den studerande avlägga orgelspelarbevis i anslutning till kursen.
Läs mer om orgelspelarkursen 

Preparandutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stockholms stift ger i samarbete en ettårig, kostnadsfri preparandutbildning samarbete med syftet att utveckla och stimulera högre studier i kyrkomusik för studerande i åldern 18-23 år.
Utbildningen löper på heltid under ett läsår och innehåller lektioner i alla kyrkomusikerämnen på högskolenivå. Fokus ligger på att komplettera och bygga grundläggande färdigheter inom ämnena solistisk orgel, liturgisk orgel, körsång och ensembleledning, piano, brukspiano, sång samt musikteori.
Läs mer om preparandutbildningen  

Kantors- och organistutbildning

Det finns två större kyrkomusikerutbildningar i Stockholm:

  • Konstnärlig högskoleexemen 120 hp/2 år, Ersta Sköndal Bräcke högskola eller Konstnärlig kandidatexamen180 hp/3 år, Campus Sköndal.

  • Kungliga Musikhögskolan, kandidatexamen 180 hp/3 år samt kyrkomusikaliska masters- och påbyggnadsutbildningar i ämnen som orgel och kördirigering.

    För kantors- och organistexamen kompletteras fackutbildningarna i kyrkomusik med studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut u Lund eller Uppsala. I dessa sammanhang är kantor respektive organist bara examensbeteckningar. Organisten får i sin utbildning mer djup och bredd och har ofta gått kantorsutbildningen först.

Länkar

Ersta Sköndal Bräcke högskolas högskole-/kandidatexamen 
Kungliga Musikhögskolans högskole-/kandidatexamen

Blanketter

Blanketter för orgelspelarkurs
Meritblankett för kantorer  

Mer information

Här finner du allmän information från Svenska kyrkan på nationell nivå om yrkesinnehåll och utbildningar.

Kontaktperson på Stockholms stift

Ann Pihl Lindén, tel 08-508 940 48, e-post anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se