Lediga tjänster i Stockholms stift

Stiftskansliet söker

Två HR-tjänster på Stockholms stiftskansli

En tillsvidaretjänst och ett långsiktigt vikariat.

Vid ansökan till diakon- och prästtjänster ska en GDPR-blankett fyllas i och bifogas

Stockholms stiftskansli

Stockholms stift sträcker sig från Össeby i norr till Botkyrka i söder och från Djurö-Möja-Nämdö i öster till Adelsö-Munsö i väster. Stiftet bildades 1942 och är det yngsta men också till medlemsantalet största av Svenska kyrkans tretton stift. Här finns en mångfald av kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer och kulturutbud. Strax under en miljon av invånarna i stiftet är medlemmar i Svenska kyrkan.

Arbetet på stiftskansliet är organiserat enligt processmodell och leds av en direktor och en biträdande direktor.

Stiftskansliet har cirka 50 anställda och kommer att från och med september 2022 sitta i helt nybyggda lokaler med aktivitetsbaserat kontor i St Jacobsgården invid St Jacobs kyrka vid Kungsträdgården.

Stockholms stift strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Organisationen vill välkomna människors olikheter och värdera dessa positivt.

Vi arbetar aktivt med ledarskap och medarbetarskap samt förebyggande med arbetsmiljö- och trivselfrågor och erbjuder våra medarbetare bland annat friskvårdsbidrag och årsarbetstid. 

Som anställd på stiftskansliet i Stockholms stift ingår man i stiftsorganisationen, vars uppgift är att främja församlingarna i deras grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftskansliet är uppbyggt kring biskopen och hans uppgifter.

Lediga tjänster i Stockholms stifts församlingar

Här finner du länkar till fler lediga tjänster inom stiftet.