Foto: Julia Loerch/Act for Peace

Församlingarnas internationella arbete

Act Svenska kyrkan arbetar med långsiktig utveckling, katastrofhjälp och påverkansarbete tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen.

I kyrkoordningen för Svenska kyrkan står att varje församling "får lämna bidrag till internationell diakoni och mission".

Nationell nivå ska "samordna Svenska kyrkans och dess församlingars ansvar för internationell mission och internationell diakoni".

I de flesta församlingarna i Stockholms stift finns en internationell grupp och/eller ombud för Act Svenska kyrkan. Kontakta din församling eller Margareta Wennlund (kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida) om du vill delta i din församlings internationella arbete.
Sök din församling.