Foto: Eva Åhlander

Religionsdialog

Stockholms stift verkar i religionsmötesfrågor för förståelse, samarbete och goda relationer mellan människor av olika tro.

Religionsmötesfrågor

I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans.

Centrum för religionsdialogs blogg

Publicerad: