Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt, förvalta stiftets egendomar och utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar.

Stockholms stift leds av biskopen och stiftsstyrelsen

I tillsynsdelen har biskopen domkapitlet till sin hjälp.
Förvaltningen av stiftets tillgångar sker i egendomsnämnden.  

Församlingar, pastorat och kontrakt

Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Stockholms stift finns idag 61 församlingar. Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur organiserade i 13 kontrakt. 

Beslutande organ

Högsta beslutande organ stiftet är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen.  

Domkapitel

Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner. 

Domkyrka

Storkyrkan i Gamla stan är Stockholms stifts domkyrka. Det första skriftliga dokumentet som bevisar att Storkyrkan fanns är daterat 1279. Från detta år räknas kyrkans ålder.  

Stockholms stifts kansli

Stiftskansliet ligger i Stockholms city på Klara Södra kyrkogata 1.
Postadress: Stockholms stift, Box 16306, 103 25 Stockholm.
Tel 08-508 940 00 Fax 08-24 75 75
E-post: sthlm.stift@svenskakyrkan.se

Utvecklingsavdelning

Avdelningens arbete är inriktat på att främja församlingarnas arbete inom olika områden. Ett antal verksamheter ryms också inom avdelningen; Centrum för religionsdialog, teckenspråkigt arbete, Centrum för själavård och handledning.

Förvaltningsavdelning

Avdelningen svarar för frågor om ekonomi, löner, juridik, personal- och kontorsadministration. Här förvaltas också prästlönetillgångarna, kyrklig indelning, kyrkliga val, kyrkoantikvarisk ersättning, kyrkobyggnadsbidrag och fonder.