Miljö och hållbar utveckling

Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av. Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas. Till stor del beror det på att världens befolkning – främst i de rikaste delarna av den – använder resurser på ett ohållbart sätt.

Utgångspunkten för Svenska kyrkans hållbarhetsarbete är att värna alla människors lika värde, att ekosystemen skyddas och att ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen. I en hållbar värld lämnas ingen människa utanför och mänskliga rättigheter omfattar alla. Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang.

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete strävar efter att täcka in alla delar av verksamheten. Såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

När det talas om hållbar utveckling och FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030), framhålls ofta tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som kyrka och kristna lägger vi till en fjärde dimension: andlig och teologisk hållbarhet. Ett hållbart yttre liv hänger samman med ett hållbart inre liv. Bön och handling behöver vara ett. Det kristna hoppet ger kraft åt arbetet för hållbar utveckling i världen.

Aktuellt om miljö och hållbarhet

Gud såg att det var gott – Biskop Andreas Herdabrev om klimatet

Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Så heter biskop Andreas Holmbergs herdabrev, en uppmaning till fördjupning och förändring.

Kom och fira förundran för skapelsen, söndag den 16 juni

Njut av miljöengagemang, konstutställning och fira gudstjänst om förundran med dans, kör och stråkkvartett i Storkyrkan i Stockholm.

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete strävar efter att täcka in alla delar av verksamheten. Såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Vi arbetar med miljödiplomering, har gemensamma med mål och projekt för hela Svenska kyrkan samt flera satsningar inom stiftet för församlingar och pastorat.

Mer om miljö och hållbar utveckling

Miljödiplomerade församlingar i Stockholm

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete strävar efter att täcka in alla delar av verksamheten. Såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Svenska kyrkans gemensamma miljömål

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna ständigt närvarande.

Körverket Tellus - den sårbara skönheten

Ett körverk som genom sång och musik berör klimatkrisen och vår relation till den skapelse vi lever i och av. Det består av sju satser där varje sats utgår från en dag i skapelseberättelsen i Bibeln.

Klimatsmarta kyrkogårdar

Inom Svenska kyrkan pågår ett målinriktat klimatarbete för att bli klimatneutral till 2030. I miljö- och hållbarhetsarbetet ingår projektet Klimatsmarta kyrkogårdar. Här finns filmer med nedslag på olika platser i landet - och mer att läsa vid varje film.

Klimatförnekelse - så möter du motståndet

Här kan du se inspelningar av en konferens för dig som vill finna mod och kunskap för att hantera utmaningar och ansvara för skapelsen i klimatkrisens tid. Som medarbetare, medborgare och medmänniska.

Se lunchsamtalet om biologisk mångfald: Att leva i harmoni med naturen –från ord till handling

Vad står det i nya globala räddningsplanen för naturen och vad innebär det för oss? Vad måste vi i praktiken göra för att leva upp till våra åtaganden? Detta var några av de frågor som diskuterades i ett spännande lunchsamtal den 7 juni! Här kan du se inspelningen från St Jacobs kyrka. (Uppdaterad version)

Flygfria resor ger fulla grupper

”Det är härligt att åka utomlands”, ”Det drar konfirmander”, ”Körtävlingar och kulturutbyten är ibland utomlands”. Det finns flera anledningar att vi åker utomland med våra konfirmander och körgrupper, men att flyga dit är inte hållbart!

Klimatmässa

Under Week of action för klimaträttvisa i år, 2023, hade vi pilgrimsvandringar, samtal och en klimatmässa. Nu kan du uppleva klimatmässan via inspelningen nedan.

Bramble Cay-råttan har utrotats på grund av klimatförändringarna.

Minnesgudstjänst för utdöda arter Memorial service for extinct species

Här kan du se gudstjänsten som firades i Storkyrkan onsdag 1 juni 2022.