Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

När det talas om hållbar utveckling framhålls ofta tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som kyrka och kristna lägger vi till en fjärde dimension: andlig och teologisk hållbarhet. Ett hållbart yttre liv hänger samman med ett hållbart inre liv. Bön och handling behöver vara ett. Det kristna hoppet ger kraft åt arbetet för hållbar utveckling i världen.

Svenska kyrkans miljödiplomering

Många av Stockholms stifts församlingar bedriver ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling. Svenska kyrkans miljödiplomering är ett stöd för detta omställningsarbete för livets skull.

En tredjedel av församlingarna har anslutit sig till Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Ett ledningssystem där församlingen arbetar målmedvetet och strategiskt med att minska sitt ekologiska fotavtryck i hela församlingens verksamhet och bidra till samhällsförändring genom mötena med människor i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Flera församlingar inom och utanför miljödiplomeringen har genomfört stora energiinvesteringar för klimatets skull med minskade kostnader som följd. Många kyrkor exempelvis installerat bergvärme.

Församlingar och enheter som arbetar med miljödiplomering