Foto: Bo Lundkvist

Ingegerdsleden

Det går att pilgrimsvandra längs en elva mil lång pilgrimsled från Storkyrkan i Stockholm till Uppsala domkyrka.

Oavsett om du vill pilgrimsvandra eller historievandra är Ingegerdsleden en vacker omväxlande vandringsled genom en bygd där människor bott och vandrat sedan vikingatiden. Du kan starta i Storkyrkan i Gamla stan eller i Uppsala domkyrka. Leden slingrar sig på gång- och cykelvägar, skogsstigar och gamla landsvägar mellan medeltidskyrkor, gamla bondbyar, herresäten och sjöar. Gå leden under en vecka eller ta en dagsetapp i taget.

Ingegerd - kungadottern som mäklade fred

Mitt emellan Uppsala och Stockholm ligger Sigtuna, den medeltida stad där riket som blev Sverige grundades och där kristendomen fick ett första varaktigt fäste. I Sigtuna växte Ingegerd upp som dotter till Olof Skötkonung och sondotter till stadsgrundaren Erik Segersäll. Det är efter henne som leden fått sitt namn.

Hon var under sin livstid på 1000-talet en inflytelserik fredsmäklare i dåtida Ryssland. Hon fick tio barn med storfursten Jaroslav och tog namnet Irina som betyder fred. Hon avlade senare klosterlöften och blev nunnan Anna som är helgonförklarad i den ryskortodoxa kyrkan. En av helgondagarna tillägnad henne är den 4 oktober 2014, därför är Ingegerdsleden invigd i Sigtuna 4 oktober 2014, ungefär tusen år efter att hon levde här. Så knyts historien ihop.

Tio år av förberedelser

Den nutida historien, om hur Ingegerdsleden kom till, startade för tio år sedan. Marianne Granat, en av flera hängivna pilgrimsvandrare i Stigfinnargruppen, närde en dröm om att fortsätta Eriksleden (en sex kilometer lång led mellan Gamla Uppsala kyrka och Uppsala domkyrka) till Sigtuna. Det sådde ett frö hos flera pilgrimer om att förlänga den ända ner till Storkyrkan.

Det finns många människor att tacka för leden. Två av dem är Claes Göran Guinchard i Sigtuna och Bo Lundkvist i Kista. De har letat efter natursköna vägar på de sju etapperna och skrivit boken Ingegerdsleden en värdefull, för att inte säga helt nödvändig, hjälp för vandraren eftersom leden är omarkerad.

– Varje församling längs leden har skyltar om leden och om platsen där skylten står, men vi har tyvärr inte fått markera leden genom kommunerna och Nationalstadsparken vid Brunnsviken, berättar Bo Lundkvist och Claes Göran Guinchard.

Bokens 132 sidor innehåller noggranna vägbeskrivningar och kartor tillsammans med underbara artiklar av dem båda om historiska platser och händelser längs vägen. Den finns att köpa i kyrkorna längs vägen, i Storkyrkan i Stockholm eller i Uppsala Domkyrka. Boken finns även till försäljning på Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö. Den kan också laddas ner som pdf här.

Många kyrkor och kapell längs vägen

Ingegerdsleden går mellan kyrkor och kapell, de flesta inom Svenska kyrkan men även syriskortodoxa Mor Johannes kyrka i Märsta och St. Lars katolska kyrka i Uppsala. I St. Lars hänger en ikon av Anna av Novgorod (född Ingegerd) för att påminna oss om den ekumeniska gemenskapen för fred och frihet.

– Ingegerd var en dåtida fredsmäklare mellan rivaliserande kungar och bröder. Men vi har haft en till ledsagare när vi valt vägar: Albertus Pictor. Han levde 500 år senare och verkade som kyrkomålare. Hans målningar kan man se i flera kyrkor längs leden, berättar Bo och Claes Göran.

I Sollentuna kyrka finns Albertus Pictors väggmålning ”Livshjulet” om människors strävan efter makt och lycka under livet som till slut oundvikligen slutar med döden. Vid den här kyrkan vände maratonlöparna under olympiska spelen 1912 och här övernattade Gustav Vasas begravningsfölje 1560. En passande plats att vila fötterna på väg till Uppsala eller Stockholm längs pilgrimsleden.

Helena Thorén