Foto: Magnus aronson

Sagt och skrivet av biskop Eva Brunne

Predikningar, tal, intervjuer, debattartiklar och andra texter.